Ruimere werktijden voor TU/e-medewerkers

TU/e-medewerkers hebben vanaf 1 augustus meer ruimte om hun werktijden in te plannen. Ze kunnen dan werken tussen 7.00 en 21.00 uur. Tot nu toe moest iedereen tussen 7.00 en 9.00 uur beginnen en tussen 15.30 en 18.00 uur naar huis. De maatregel moet onderwijs in de avonduren mogelijk maken en de werktijden flexibeler laten aansluiten op het privéleven. Het College van Bestuur heeft dit vorige week formeel besloten.

“Het is een optelsom geweest, een samenspel van afwegingen”, verklaart drs. Nicole van der Wolk, hoofd Dienst Personeel en Organisatie (DPO). “De groei van de studentenaantallen heeft het een flinke impuls gegeven. Vanuit verschillende groepen zijn manieren onderzocht hoe we die groei goed kunnen accommoderen. Een van de mogelijkheden is avondonderwijs en daarop hebben we geanticipeerd. Een ander voordeel van de ruimere werktijden is dat je een nog aantrekkelijkere werkgever kunt zijn.”

Per 1 augustus vervalt de lokale werktijdenregeling en is de cao-bepaling de basis voor de werktijden aan de TU/e. Vanaf dan kunnen werknemers tussen 07.00 en 21.00 uur werken en is het mogelijk om werkdagen van negen uur te maken.

Van der Wolk verwacht niet dat alles in de praktijk nu drastisch gaat wijzigen. “Ik denk niet dat veel werknemers nu ineens op heel andere tijden gaan werken. Je hebt je ook te houden aan collegeroosters, aan openingstijden van een gebouw en afspraken binnen de groep waarin je werkt. Het is belangrijk dat er een meer integrale aanpak komt en dat alles in samenhang wordt bekeken - met faculteiten, diensten en gebouwbeheerders. Stel, mensen van buiten de campus willen ’s avonds gebruikmaken van een lab. Hoe ga je daarmee om, moet de beveiliging daar iets mee, et cetera.”

Medewerkers die met hun leidinggevende nieuwe afspraken hebben gemaakt, kunnen dit doorgeven via het registratieformulier ‘flexibele arbeid’, te vinden in My TU/e.

Deel dit artikel