cyber crime cyber security sandro etalle

TU/e in internationaal onderzoek naar online en mobiele veiligheid

De TU/e participeert in een gezamenlijk onderzoek van Nederland en de Verenigde Staten naar online en mobiele veiligheid. In totaal is zo’n 1,3 miljoen euro toegekend aan drie cyber-securityprojecten van Amerikaanse en Nederlandse wetenschappers, onder wie prof.dr. Sandro Etalle van de TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica.

Cybercriminaliteit en de wereldwijde samenwerking tussen hackers en cybercriminelen vormen een internationaal probleem. Onlangs nog werd het computersysteem van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel gehackt, waarbij onder meer dossiers over Oekraïne werden buitgemaakt. Die realiteit maakt samenwerking in onderzoek noodzakelijk, stelt NWO Exacte Wetenschappen, één van de financiers van de drie cyber-securityprojecten.

Samen met het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) en Nederlandse experts stelde NWO in 2012 vijf overlappende trans-Atlantische onderzoeksthema’s op het gebied van cyber security vast: cyber forensics, kwaadaardige software in een mobiele omgeving (malware), grensoverschrijdend identititeitsmanagement, vitale infrastructuren en cloud computing.

Op deze thema’s konden onderzoeksvoorstellen worden ingediend, waarvan er drie werden geselecteerd. Eén ervan betreft een samenwerking van TU/e-hoogleraar Sandro Etalle (Security) en zijn Amerikaanse collega Alfonso Valdes (University of Illinois).

Het project is gericht op het ontwikkelen van een compleet nieuwe technologie op het gebied van opsporing en bestrijding van gerichte, netwerkgebaseerde aanvallen op industriële en SCADA-systemen (supervisory control and data acquisition, een verzamelnaam voor uiteenlopende beheersystemen). Deze netwerkgebaseerde aanvallen vormen een aanhoudende bedreiging, waarop bestaande beveiligingsoplossingen geen adequate reactie kunnen geven, aldus de indieners van het project.

De twee andere gehonoreerde projecten, waarbij vanuit Nederland de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft betrokken zijn, richten zich op het bestrijden van malware op smartphones en het kaart brengen van meldingsmechanismen op het vlak van misbruik.

Het gezamenlijk onderzoek wordt gefinancierd door NWO Exacte Wetenschappen, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Amerikaanse Department of Homeland Security. Nederland en VS betalen elk de helft van de in totaal 1,3 miljoen euro.

Deel dit artikel