Projecten W&I tegen cybercrime

Onderzoekers van TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica gaan aan de slag met twee nieuwe projecten binnen Cyber Security, een programma van NWO met als doel de veiligheid van de digitale samenleving te vergroten. In totaal financiert NWO negen nieuwe projecten en stelt daarvoor in totaal 3,2 miljoen euro beschikbaar.

Het eerste project is aangevraagd door prof.dr.ir. Wil van der Aalst van Architecture of Information Systems en behelst een samenwerking met de groep Security van prof.dr. Sandro Etalle. De direct betrokkenen uit die groep zijn deeltijdhoogleraar Milan Petkovic en universitair docent Nicola Zanonne, vertelt Van der Aalst. “We willen process mining (een methode waarbij relevante informatie wordt gehaald uit ‘event logs’ van digitale systemen, red.) gebruiken om digitale processen beter te beveiligen. Je kunt bijvoorbeeld zien of ergens informatie weglekt. Ook is het de bedoeling te kijken naar zogeheten normatieve modellen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat iemand zijn eigen reisaanvraag kan goedkeuren. We richten ons vooral op toepassingen in de medische wereld.” Bij het project is ook het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam betrokken.

Het tweede project is aangevraagd door Sandro Etalle zelf en draait om het visualiseren van zogeheten Advanced Persistent Threats, cyberaanvallen die vaak ontwikkeld zijn vanuit een zakelijke of politieke motivatie. De bedoeling is om deze aanvallen zichtbaar te maken door automatische visualisatie, zodat snel en effectief kan worden ingegrepen.

Deel dit artikel