Illustratie | Sandor Paulus

Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent

Wie dit leest is… hoogopgeleid, of hard op weg dat te worden. En mocht je, naast je diploma, ook gezegend zijn met een leuke ambitie dan is de kans groot dat je in de toekomst geconfronteerd wordt met het dilemma: volg je je hart, of je ambitie? Slimme mensen houden van uitdagingen, maar ook van slimme mensen en vaak zijn hun ware liefdes - net als zijzelf - ook mensen van bovengemiddelde intelligentie en ambitie.

Studeer of werk je aan de TU/e dan is de kans dus groot dat jij of je partner gedurende jullie carrières water bij de wijn moeten doen: óf de carrière, óf het hart moet voor langere of kortere tijd naar een lager pitje. Een mooi cv impliceert voor veel organisaties een substantieel - maanden-, zo niet jarenlang - verblijf in het buitenland. Ambities en opleidingsniveau ten spijt lukt het maar weinig meereizende partners zelf ook een carrière op te bouwen in datzelfde buitenland.

Vorige week won Kavitha Varathan één van de twee Marina ten Damme-prijzen. Zij wil een organisatie oprichten die partners van expats helpt om hun professionele talenten zo goed mogelijk te ontplooien. De tweede eerste prijs werd gewonnen door Chantal Tax, die met haar prijs juist een reis naar Harvard wil helpen bekostigen. Een mooi contrast tussen twee moderne vrouwen, die ieder veel in hun mars hebben, maar heel verschillende keuzes maken.

Ik kijk naar beide dames en heb voor beiden groot respect. Tegelijkertijd prijs ik me gelukkig dat ik zelf niet eerder voor dit dilemma heb gestaan. Zou ik mijn lief en kinderen alleen laten om mijn carrière te versterken? Zou ik mijn carrière eraan geven om hem te volgen? Zou hij zijn carrière eraan geven om mij te volgen? Gebakkelei om kinderopvang en huishouden verdwijnen haast in de marge in deze emancipatiediscussie.

Dualisme verwijst in de filosofie en psychologie naar de misvatting dat lichaam en geest twee gescheiden systemen zouden zijn. Zo lijken wij heden ten dage ook nog vaak naar liefde en carrière te kijken. Maar ook hier gaat het om twee communicerende vaten: de geliefde die zijn/haar partner volgt, maar ongelukkig wordt zonder zingevende carrière van zichzelf. De wetenschapper die huis en haard verlaat ter vervulling van eisen in zijn/haar up-or-out constructie, ten koste van grote spanningen thuis. Dat is een zorg, niet alleen voor de partners, maar ook hun werkgevers. Ik pleit daarom graag voor een meer holistische benadering. Een gezonde geest in een liefhebbend lichaam.

De kop is geinspireerd op ‘Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point’ (Blaise Pascal, 1623-1662)

Yvonne de Kort | universitair hoofddocent Omgevingspsychologie bij Human Technology Interaction, faculteit IE & IS

Deel dit artikel