Johan van Leeuwaarden en Patricia Dankers.

Twee nieuwe TU/e’ers in Jonge Akademie

Patricia Dankers en Johan van Leeuwaarden zijn benoemd tot lid van De Jonge Akademie. Samen met acht anderen horen zij tot de nieuwe talentvolle onderzoekers waarmee de KNAW haar gelederen versterkt. Beiden verheugen zich op de hierdoor geboden mogelijkheid wetenschap verder uit te dragen naar de maatschappij.

De Jonge Akademie is binnen de KNAW een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers, dat de volgende doelstellingen nastreeft: stimulering interdisciplinair onderzoek, ontwikkelen van toekomstvisie, overleg met ministeries en contact met samenleving.

Johan van Leeuwaarden (1978) is hoogleraar binnen de faculteit Wiskunde & Informatica. Hij onderzoekt het gedrag van complexe netwerken als het internet, logistieke netwerken en sociale netwerken en stond aan de wieg van het Data Science Center Eindhoven en het interdisciplinaire NWO Zwaartekrachtprogramma NETWORKS. Ook is hij actief binnen TU/e’s Graduate School.

Van Leeuwaarden ziet het lidmaatschap als een voorrecht en hij verheugt zich op de interactie met bevlogen wetenschappers uit andere gebieden: "Ik vind het geweldig om me in te zetten voor de wetenschap en met name voor de belangen van studenten en promovendi. De Graduate School van de TU/e heeft veel fraaie initiatieven en elementen daarvan geven inspiratie voor het landelijk debat. Door mijn werk binnen de Graduate School steek ik veel op van wat er leeft onder de studentenpopulatie, meestal thema’s die ook interessant zijn buiten de grenzen van onze universiteit. Daarnaast zal ik actief de verbindende rol van wiskunde promoten. Wiskunde is niet alleen prachtig, maar ook ontzettend belangrijk, een boodschap die ik graag uitdraag richting samenleving en bovenal richting middelbare scholieren.”

Patricia Dankers (1978), werkzaam bij Biomedische Technologie, is zowel in de technische natuurwetenschappen als de medische wetenschappen gepromoveerd. Haar onderzoeksgroep vertaalt resultaten uit fundamenteel onderzoek naar praktische toepassingen voor de patiënt. Momenteel richt zij zich op de ontwikkeling van supramoleculaire biomaterialen om deze in te kunnen zetten voor regeneratieve geneeskunde.

Dankers maakte deel uit van de eerste Jonge Gezondheidsraad en leverde ook bijdragen aan boeken voor de basisschool. “Sinds de geboorte van onze zoon ervaar ik steeds meer hoe belangrijk persoonlijke educatie is voor kinderen. Hierop wordt nog maar mondjesmaat ingespeeld. Zo probeer ik met een bevriende basisschooldocente te kijken hoe wetenschap een rol kan spelen in basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Via DJA zou ik dit op een hoger plan willen zetten door bijvoorbeeld landelijk te onderzoeken hoe we dit voor iedereen beschikbaar kunnen maken.”

Ze heeft nog veel meer plannen. Naast haar wens samen met DJA een nota te schrijven over het zogenaamde tenure tracksysteem in Nederland, wil ze het publiek ook enthousiasmeren voor de combinatie kunst en wetenschap. “Ik zou graag met DJA een muzikale reis willen maken waarbij we bijvoorbeeld korte lezingen door bevlogen onderzoekers afwisselen met bijpassende muziek, gespeeld door een mooi orkest.”

Het lidmaatschap van Van Leeuwaarden en Dankers is voor vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 26 maart 2015 in het Trippenhuis van de KNAW.

Deel dit artikel