Stufi voor de masterfase blijft mogelijk

Stufi voor de masterfase blijft mogelijk

Er bestaat toch nog een vluchtroute voor het verkrijgen van studiefinanciering voor de masterfase. Dr. Karen Ali, hoofd van het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de TU/e, bevestigt dat het straks toch mogelijk is stufi te ontvangen. Het gaat volgens haar gelden voor studenten die per 1 augustus staan ingeschreven voor een master en die minder dan vijf jaar basisbeurs hebben ontvangen. Ali ziet het echter niet als een vluchtroute, "we voeren staand beleid uit".

De vraag of het voor aankomende masterstudenten nu wel of niet mogelijk is om alsnog studiefinanciering te ontvangen, zweeft al weken boven de markt. Bij universiteiten en opleidingen met maandelijkse instroommomenten zou het mogelijk moeten zijn. Afgestudeerde bachelors moeten zich dan voor 1 september, de start van het nieuwe academisch jaar, hebben ingeschreven voor de master.

Maar Job Slok, woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vertelde afgelopen week in de media dat het alleen opgaat voor studenten die ook les hebben vanaf dat eerdere tijdstip van inschrijven. Het leenstelsel ontduiken door je in augustus al in te schrijven, zou volgens hem op die manier niet mogelijk zijn.

Volgens Karen Ali, hoofd van het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) van de TU/e, klopt het niet wat het ministerie via Slok naar buiten brengt. "Aan de TU/e kunnen studenten zich al sinds de invoering van de BaMa-structuur aansluitend op een bachelor inschrijven voor de master", aldus Ali. "Dit is ingevoerd om studievertraging te voorkomen. Studenten die niet precies op 1 september met hun masterprogramma beginnen, kunnen wel onderwijs volgen. Denk aan zelfstudie, stages, onderwijs via video-colleges. In de interim kunnen ze ook deelnemen aan tentamens.”

Ali beweert stellig dat studenten die het bachelordiploma vóór 1 augustus behalen en die per 1 augustus aan de TU/e ingeschreven staan in de master, nog in aanmerking komen voor studiefinanciering voor de masterfase. Mits ze aan de voorwaarde voldoen dat ze nog geen vijf jaar basisbeurs hebben ontvangen.

Ali: “Het gaat dus om nominaal studerende studenten en studenten die in vier jaar hun opleiding afronden. Dit is de regeling waar wij ons aan dienen te houden, studenten kunnen hier rechten aan ontlenen. Wij voeren dus staand beleid uit en dat kan ook niet anders. Het ministerie is hiervan op de hoogte. Op dinsdag 3 februari is dat nog een keer aan mij bevestigd vanuit het ministerie.”

Ali denkt niet dat het aantal studenten dat nog net onder de oude voorwaarden kan instromen in een master, heel groot zal zijn.  Studentendecanen hebben volgens haar tot op heden weinig vragen ontvangen over deze kwestie. “De indruk bestaat dat de informatievoorziening vanuit DUO -elke student kreeg een brief- goed is geregeld. Zelf vulden we dit nog aan met een FAQ”, aldus Ali. Vorige maand stuurde STU zelf nog een mail aan bachelorstudenten voor wie deze vluchtroute nog een realistische kans van slagen heeft.

De regeling heeft overigens onvoorziene consequenties voor de huidige niet-nominale bachelorstudent, aldus Ali. "Voorheen was het zo dat een student vijf jaar basisbeurs kon krijgen -telling was drie jaar bachelor en twee jaar master- en er werd in de praktijk geen onderscheid gemaakt tussen bachelor en master. Deed de student vijf jaar over zijn bachelor en haalde hij vervolgens binnen de diplomatermijn van tien jaar zijn masterdiploma, dan werd de gehele basisbeurs omgezet in een gift. In de overgangsregeling voor de zittende studenten wordt dit onderscheid tussen bachelor en master wel gemaakt en kunnen studenten die per 1 september 2015 nog in de bachelor zitten, slechts voor drie jaar een basisbeurs krijgen."

Deel dit artikel