Kernfusie stap dichterbij door onderzoek naar warmteverliezen

Kernfusie stap dichterbij door onderzoek naar warmteverliezen

Kernfusie wordt gezien als de energiebron van de toekomst. Maar voordat het zover is, is een nog beter inzicht in kernfusie en de bijbehorende verschijnselen nodig. Tijdens zijn promotieonderzoek bestudeert Matthijs van Berkel, promovendus in de onderzoeksgroep Control Systems Technology, warmteverliezen tijdens kernfusie om zo kernfusie weer een stap dichterbij te brengen.

Wereldwijd is er een groeiende behoefte aan goedkopere en schonere energiebronnen. Enerzijds omdat de kosten van ons dagelijks leven voor een aanzienlijk deel bepaald worden door de energieprijzen; anderzijds omdat veel van de huidige energiebronnen leiden tot ongewenste emissies en afval, welke een negatieve invloed hebben op onze leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij veel schadelijke broeikasgassen worden uitgestoten.

Een mogelijke nieuwe bron van energie, zowel schoon als vrijwel onuitputtelijk, is de kernfusie van lichte atomen, een proces dat vergelijkbaar is met hoe onze zon energie produceert. Om kernfusie in een reactor te kunnen bereiken, zullen de warmteverliezen echter geminimaliseerd moeten worden.

In het proefschrift van Matthijs van Berkel (faculteit Werktuigbouwkunde) worden geavanceerde methoden ontwikkeld om een beter begrip te krijgen van de warmteverliezen tijdens kernfusie. De warmteverliezen worden bepaald door temperatuurschommelingen te analyseren op verschillende locaties in de reactor. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de warmteverliezen, wat ons in staat stelt om deze warmteverliezen verder te verminderen en gecontroleerde productie van fusie-energie in een reactor weer een stap dichterbij brengt.

Matthijs van Berkel verdedigt zijn proefschrift, 'Estimation of heat transport coefficients in fusion plasmas', dinsdagmiddag 2 juni vanaf 16.00 uur (Auditorium, collegezaal 4).

Bron: faculteit Werktuigbouwkunde

Lees meer over Van Berkels promotie in de onderzoeksrubriek '4 brandende vragen' in Cursor 19, die donderdag 4 juni verschijnt.

Deel dit artikel