U-raad brengt eerste jaarverslag uit

U-raad brengt eerste jaarverslag uit

De universiteitsraad (UR) van de TU/e brengt deze maand voor het eerst een jaarverslag uit. Of twéé jaarverslagen eigenlijk: een formele variant, met een overzicht van wat het voorgaande jaar zoal door en in de UR is besproken en bereikt, en een meer informele versie met alle UR-columns uit Cursor. De raadsleden willen zo op een toegankelijke manier laten zien wat de UR allemaal doet.

‘De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden’, zo citeert Jannelies Smit artikel 9.31 lid 8 uit de Wet op het Hoger Onderwijs. En dat dóet de universiteitsraad van de TU/e ook keurig, zo verzekert Smit, lid van personeelsfractie PUR en van UR’s communicatiecommissie. Ze wijst op de website van de universiteitsraad, de sites van de drie fracties die daarbinnen actief zijn en op alle openbare vergaderstukken, na inloggen met je TU/e-account te lezen via Sharepoint. En dan zijn er volgens haar nog de studentenfracties die zich nadrukkelijk profileren via onder andere Facebook en Twitter, en de columns die UR-leden afwisselend schrijven voor Cursor. “Je kunt niet zeggen dat we niemand in kennis stellen van wat we doen”, vindt Smit.

De UR-columns voor Cursor zijn nu gebundeld in een informeel jaarverslag, zoals de UR het noemt, samengesteld door oud-UR-lid Susanne Schouten. Voor wie iets dieper en serieuzer in de materie wil duiken; er wordt op dit moment nog gewerkt aan het formele jaarverslag, dat op een toegankelijke manier terugblikt op wat het voorgaande jaar is besproken, besloten en bereikt. Want, zo weet Smit: “Niet iedereen heeft zin om in tientallen pagina’s wetten, regelgeving en notulen te duiken. En dat kan ik me voorstellen, vaak is het best lastig leesvoer”.

Het formele jaarverslag moet eind deze maand klaar zijn en is dan eveneens te vinden op de site van de UR. Ook komt er een aantal gedrukte exemplaren, die worden gestuurd aan onder andere studieverenigingen, zo is het plan.

Smit hoopt dat, met de jaarverslagen, “meer mensen duidelijk wordt wat de universiteitsraad nu eigenlijk dóet. En dat, met het oog op de volgende verkiezingen in december, meer mensen misschien zeggen: ‘Ik zou het leuk vinden om hier zélf aan bij te dragen”. Een vollere publieke tribune bij de vergaderingen zou volgens Smit ook mooi zijn.

“Het is best moeilijk om aan je achterban uit te leggen wat je doet. De een zegt: ‘het is saai’, de ander denkt dat alles wordt bekonkeld. Met de jaarverslagen willen we laten zien wat we doen en hoe belangrijk het is.” Én, zo voegt ze eraan toe, “dat het soms ook léuk is; er wordt in de medezeggenschap ook best wat gelachen”.

De jaarverslagen zijn vooralsnog alleen beschikbaar in het Nederlands.

Deel dit artikel