Nog geen massale belangstelling voor medezeggenschap

Overal willen studenten en docenten meer te zeggen hebben over het onderwijs, klinkt het al wekenlang. Toch stellen maar weinigen zich kandidaat voor de medezeggenschap. Sommige raden krijgen de zetels amper gevuld. Ook aan de TU/e is het al jaren hard werken om voldoende kandidaten te vinden voor met name de personeelsfracties.

“Nog te weinig kandidaat-medezeggenschappers”, kopte hogeschoolblad Trajectum van de Hogeschool Utrecht een paar dagen geleden. “Moeilijk studenten te vinden voor Uraad”, meldt UT Nieuws van de Universiteit Twente, en hogeschoolblad Punt schrijft dat de opkomst van de verkiezingen voor de medezeggenschap van Avans Hogeschool lager was dan ooit: minder dan vijf procent nam de moeite te gaan stemmen.

Uit een rondgang van het Hoger Onderwijs Persbureau blijkt dat de oproer in Amsterdam ook bij andere hoger onderwijsinstellingen vooralsnog niet leidt tot warme belangstelling voor de medezeggenschapsraden; de formele, wettelijk vastgelegde inspraak voor studenten en medewerkers.

Wageningen Universiteit bijvoorbeeld laat weten dat het aantal kandidaten vergelijkbaar is met vorig jaar, en ook aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden zijn er dit jaar niet opvallend meer mensen die zich verkiesbaar stellen.

In Leiden is weliswaar een nieuwe studentenpartij opgericht, geïnspireerd door het Maagdenhuis, maar dat is volgens een woordvoerder van de universiteit het enige effect van de perikelen in het Maagdenhuis. De nieuwe partij, ‘De Nieuwe Universiteit Leiden’, stelt drie leden kandidaat.

Ook aan de TU/e vullen de zetels zich niet vanzelf, laat Rianne van Eerd, voorzitter van de personeelsfractie van de U-Raad weten. "Twee jaar geleden hadden we dertien kandidaten voor negen zetels. Daar waren we heel blij mee, want het is daarvoor ook minder geweest. En dan heb je eigenlijk te weinig reserves voor als er iemand ziek uitvalt, bijvoorbeeld. Vooral wetenschappelijk personeel is lastig te vinden; het kost je toch een dag in de week." Ze is nu al druk aan het werven voor de verkiezingen van dit najaar, vertelt ze. Ook voor de faculteitsraden is het zelden eenvoudig om voldoende kandidaten te vinden, aldus Van Eerd.

Elke hogeronderwijsinstelling heeft een centrale medezeggenschapsraad die met het college van bestuur overlegt. Die raad moet een aantal beslissingen goedkeuren, bijvoorbeeld over het instellingsplan, het studentenstatuut of de arbeidsomstandigheden. Sinds kort moeten studenten en medewerkers ook instemmen met de hoofdlijnen van de begroting. Verder kan de medezeggenschap het bestuur adviseren over allerhande onderwerpen.

Daarnaast hebben faculteiten een eigen deelraad of faculteitsraad met instemmingsrecht en adviesrecht en dan zijn er nog de opleidingscommissies die meepraten over de invulling van het curriculum.

Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam houden al meer dan een maand het bestuursgebouw – het Maagdenhuis – bezet, onder meer uit onvrede over hun inspraakmogelijkheden. Volgens de actievoerders luistert het bestuur niet naar de medezeggenschap en wordt die keer op keer gepasseerd bij belangrijke besluiten.

Of die onvrede leidt tot veel kandidaten en een massale opkomt bij de medezeggenschap moet nog blijken: zowel de Hogeschool van Amsterdam als de Universiteit van Amsterdam komen pas in april of mei met hun kandidatenlijsten. De actievoerders in het Maagdenhuis overwegen aan die verkiezingen mee te doen.

Deel dit artikel