Opleidingen Web Science en Software Science samengevoegd

Met ingang van komend collegejaar verdwijnen de aparte majoren Web Science en Software Science. De opleidingen worden gecombineerd tot de major Computer Science and Engineering, zo is dinsdag meegedeeld aan de betrokken studenten en docenten. De huidige studenten krijgen nog tot 31 augustus 2020 de tijd om hun bachelor Web Science of Software Science in de oude vorm af te ronden.

De nieuwe major Computer Science and Engineering bevat elementen van beide huidige majoren, zo valt te lezen in een verduidelijkende mail. Hierin wordt tevens gesteld dat het nieuwe programma een meer coherenter opbouw zal hebben dan de huidige opleidingen. Via de keuzeruimte kunnen studenten nog steeds kiezen voor profielen die lijken op de huidige majoren Web Science en Software Science.

Volgens opleidingsmanager Marloes van Lierop zal door de samenvoeging van beide opleidingen de druk op de staf wat afnemen. De beslissing valt volgens haar dan ook niet los te zien van de geplande numerus fixus voor de bacheloropleiding, die in 2018 in zou moeten gaan.

Van Lierop: “We hebben een beperkte capaciteit, zowel wat het ondersteunend personeel betreft als het wetenschappelijk personeel. De enorme groei die we de afgelopen jaren hebben gehad, eist zijn tol. De docenten zitten aan hun max. Maar afgezien daarvan komt deze wijziging ook voort uit een noodzakelijk gevoelde programmaverbetering.”

Zowel de faculteitsraad van Wiskunde & Informatica als de opleidingscommissie heeft positief gereageerd op de aanpassingen, hoewel de faculteitsraad het in een eerder stadium niet unaniem eens was met het schrappen van de major Web Science.

Ook faculteitsraad-lid Bor de Kock, voormalig student Web Science en inmiddels masterstudent Digital Security, had stevige bedenkingen. “Toch ben ik positief over de invulling die de faculteit eraan heeft gegeven", zegt De Kock nu. "Er waren een aantal dingen aan de opleiding die best beter konden, en die zijn nu ook aangepakt. De volgorde van een aantal vakken is aangepast, en de basis van verplichte vakken is breder dan bij de oude majoren; dat vind ik een goede zaak."

De Kock hoopt wel dat het vanaf januari gaat lukken om aan studiekiezer over te brengen hoe divers de nieuwe major is, "zodat we met de opleiding Computer Science and Engineering nog steeds het type student aantrekken dat nu voor Web Science zou kiezen.” 

Deel dit artikel