Ruim honderd jongeren kwamen naar Den Haag voor een ludieke demonstratie tegen het leenstelsel. Foto | HOP

Minder studenten, maar wiens schuld is dat?

Er zijn dit collegejaar minder studenten naar het hoger onderwijs gegaan. Dat komt door het afschaffen van de basisbeurs, stelt Kamerlid Michel Rog van het CDA. Zijn critici kaatsen de bal terug. Het komt misschien wel door zijn eigen bangmakerij.

Vandaag praat de Tweede Kamer over de gevolgen van het leenstelsel en CDA-Kamerlid Michel Rog ging er met gestrekt been in. De gevolgen zijn desastreus, zei hij. Negenduizend hbo-studenten minder, en dan vooral studenten uit kwetsbare groepen. Bussemaker gaat de geschiedenisboeken in als de minister van ongelijkheid, sneerde hij.

Doodgemoedereerd stapte Paul van Meenen (D66) naar de interruptiemicrofoon. Misschien durven minder studenten naar het hoger onderwijs te gaan doordat Rog overal waar hij maar kon tegen het leenstelsel fulmineerde. Dacht hij wel eens na over zijn eigen rol?

Rog was “geschokt door deze belachelijke aantijging”, en probeerde de kwestie naast zich neer te leggen. Maar dat lieten de andere Kamerleden niet gebeuren. Wat zou hij tegen een mbo’er in een kwetsbare positie zeggen, wilde Van Meenen weten. Zou hij die aanraden te gaan studeren?

Ja, dat wel. Maar het CDA heeft steeds voorspeld wat het gevolg zou zijn van deze maatregelen en het is nog erger dan de partij had gedacht. Dat kun je het CDA toch niet in de schoenen schuiven? Het is de verantwoordelijkheid van GroenLinks, D66, PvdA en VVD, onderstreepte hij.

De andere Kamerleden wilden wel eens weten of het CDA het leenstelsel eventueel weer zou willen afschaffen. Staat dat straks in het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA? Ging Rog daar een motie over indienen?

Rog ontdook de vraag. Hij wilde alleen een motie indienen die ook kans zou maken op een meerderheid, zei hij. En verder wilde hij graag de handen vrijhouden. Hij zou het leenstelsel “het liefst” weer terugdraaien, maar harde toezeggingen over het komende verkiezingsprogramma wilde hij niet doen.

Het debat over het leenstelsel duurt de rest van de middag. De meeste partijen maken zich zorgen om studenten uit kwetsbare groepen: gehandicapten, studenten met laagopgeleide ouders en mbo’ers.

Deel dit artikel