Michel Rog, lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

CDA wil basisbeurs voor bachelor terug

Het volgende kabinet moet bachelorstudenten weer een basisbeurs geven, vindt het CDA. Masterstudenten vissen dan nog steeds achter het net en studenten krijgen hun ov-kaart alleen nog voor vervoer van huis naar studiestad.

Dat voornemen van het CDA staat volgens de Volkskrant in het nieuwe verkiezingsprogramma van deze partij dat morgen verschijnt. Vorige maand was al duidelijk dat de partij het leenstelsel wilde terugdraaien, maar het was wachten op de uitwerking.

In het verleden heeft het CDA zich fel verzet tegen invoering van een leenstelsel. Ook voor masterstudenten wilde de partij de beurs graag behouden. Kamerlid Michel Rog: “Het is nooit ons leenstelsel geweest, daar hebben we geen geheim van gemaakt.”

Waarom wilt u masterstudenten nu geen basisbeurs meer geven?

“Het grote probleem van het leenstelsel is vooral dat het hoger onderwijs er minder toegankelijk van wordt. Denk aan de doorstroom van mbo naar hbo, of aan gehandicapte jongeren die minder gaan studeren, of aan jongeren zonder hoogopgeleide ouders. Dat is het meest pregnant.”

Zou u de masterstudenten liever wel een beurs geven?

“In ons programma kijken we waar de hardste klappen vallen. We bieden een realistische herziening van de meest kwalijke gevolgen van het leenstelsel. Daarmee hopen we ook partijen als PvdA, D66 en GroenLinks aan onze kant te krijgen. Dat zijn partijen waarvan je zou mogen verwachten dat de toegankelijkheid van het onderwijs hun aan het hart gaat.”

In het verleden pleitte het CDA onder meer voor een langstudeerboete en een hoger collegegeld. Komt dat terug?

“Dat staat niet in ons verkiezingsprogramma. We willen dit op een andere manier financieren. Wij vinden het van belang dat studenten een trajectkaart krijgen tussen huis en onderwijsinstelling. Zo’n trajectkaart vervangt dan de huidige ov-studentenkaart. De privékilometers vergoeden we niet meer omwille van de basisbeurs, zodat meer jongeren kunnen kiezen voor een studie en de kansenongelijkheid afneemt.”

Opgelucht

De CDA-jongeren waren aanvankelijk “hartstikke teleurgesteld” toen Rog zich even op de vlakte hield over de basisbeurs en later opgelucht toen hun partij het leenstelsel inderdaad wilde terugdraaien.

“Dit is een mooie eerste stap”, zegt bestuurslid Tom van den Brink van het CDJA over de plannen in het nieuwe verkiezingsprogramma. “Maar we zouden het heel jammer vinden als masterstudenten hun basisbeurs niet terugkrijgen. Die bouwen nog steeds een fikse schuld op en dat komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet ten goede.”

De CDA-jongeren gaan zoeken naar mogelijkheden binnen de onderwijsbegroting om de basisbeurs voor masterstudenten alsnog gefinancierd te krijgen.

Deel dit artikel