Parkeerverbod gebied Karpendonkse Plas

Vanaf morgen, 1 juli 2016, mag er in de ochtenden van werkdagen niet meer geparkeerd worden aan straten in het gebied van de Karpendonkse Plas. Daartoe wordt ook de ventweg gerekend die aan de noordoostkant van de campus grenst. Dat heeft de gemeente Eindhoven in overleg met de TU/e, Fontys en bewoners besloten. Aanleiding is de parkeeroverlast die onder andere TU/e-medewerkers veroorzaken. Het parkeerverbod geldt voorlopig drie maanden, daarna is er een evaluatie.

Op het kaartje is te zien waar tot 1 oktober 2016 niet meer geparkeerd mag worden tussen 8.00 en 10.00 uur. Het betreft de ventweg aan de noordelijke zijde van de Onze Lieve Vrouwestraat, gelegen tussen de Javalaan en Sumatralaan; een stuk Javalaan, van de Onze Lieve Vrouwestraat tot aan de Koudenhovenseweg; de Johan de Wittlaan van de Javalaan tot aan de Koudenhovenseweg Noord; en de Sumatralaan, Floresstraat en Soembastraat.
Na drie maanden gaat de gemeente evalueren of dit parkeerverbod een oplossing biedt voor de overlast die bewoners ondervinden.

Het hele gebied heeft last van parkeerders die geen bestemming hebben binnen dit gebied, zoals gebruikers van het TU/e-terrein. De parkeerdrukte is toegenomen sinds april 2015, toen het betaald parkeren voor TU/e-medewerkers op de campus werd ingevoerd. De afsluiting van de ventweg aan de O.L. Vrouwestraat (van februari dit jaar tot 27 juni) heeft tot extra drukte in de nabijgelegen straten geleid.

Naast buurtbewoners ondervindt ook de exploitant van recreatiegebied De IJzeren Man overlast. Hun bezoekers kunnen nauwelijks parkeerruimte vinden in de nabije omgeving. Bewoners hebben bij de gemeente ook melding gemaakt van onoverzichtelijk parkeergedrag. Op de rijbaan en trottoir geparkeerde auto’s maken het tot een onoverzichtelijke verkeerssituatie, volgens hen.

Meer informatie, het verkeersbesluit, tekening en eventueel aantekenen van bezwaar vind je op de site van de gemeente Eindhoven.

Deel dit artikel