Schonere lucht in parkeergarages

Kan het inbouwen van fijnstoffilters in parkeergarages bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Eindhoven? Die vraag hopen TU/e-hoogleraar Bert Blocken en zijn collega’s de komende maanden samen met milieu-innovatiebedrijf ENS Technology te beantwoorden. Ze kwamen op het idee nadat een ionisatiefilter van ENS in een Cuijkse parkeergarage het fijnstofgehalte flink deed afnemen, zowel binnen de garage als direct daarbuiten.

Blocken, expert op het gebied van luchtstromingen, toont zich enthousiast over de door ENS ontwikkelde technologie, waarbij een positieve elektrische lading wordt aangebracht op kleine stofdeeltjes in de lucht, waarna deze worden afgevangen op een negatief geladen plaat. “Er vormt zich een laag vuil op de plaat. Dat zijn allemaal deeltjes die in de lucht zaten en die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.”

In parkeergarages hoopt zich heel veel fijn stof op uitgestoten door auto’s, vertelt hij. “Bij de proef die ENS in een parkeergarage in Cuijk heeft uitgevoerd bleek dat niet alleen de luchtkwaliteit in de garage zelf erop was vooruitgegaan, maar dat ook de ruimtes daarboven veel schoner bleven. Men hoefde letterlijk minder vaak de meubels te reinigen.”

In een gezamenlijk project, gesponsord door Smart Energy Regions Brabant, gaan ENS en de TU/e nu kijken welk effect het installeren van fijnstoffilters in parkeergarages binnen de ring van Eindhoven zou hebben op de luchtkwaliteit in dit gebied.

“We hebben een groot computermodel voor de luchtstromingen binnen de ringweg van Eindhoven, met alle gebouwen hierin. Aan dit model gaan we nu de locaties van de parkeergarages toevoegen om een indicatie te krijgen wat er theoretisch maximaal mogelijk is wat betreft luchtzuivering.”

Een dergelijke grootschalige computersimulatie vergt nogal wat rekenkracht, geeft de hoogleraar aan. “Daarvoor hebben we binnen de faculteit Bouwkunde een stevig rekencluster, maar mogelijk zullen we zelfs moeten uitwijken naar de nationale supercomputer in Amsterdam.”

Mochten de simulaties en geplande praktijktesten daartoe aanleiding geven, dan staan vijftien parkeergarages in Eindhoven op de nominatie om uitgerust te worden met de ionisatiefilters. Hoewel Blocken voorzichtig is over de positieve effecten voor Eindhoven als geheel, is hij overtuigd van het nut van fijnstoffilters voor de luchtkwaliteit in de garages zelf en de onmiddellijke omgeving. “Maar het zou helemaal mooi zijn als ENS een klein filter zou kunnen maken op de uitlaat van auto’s. Dan pak je het fijnstofprobleem bij de bron aan. Deze technologie heeft als je het mij vraagt bijzonder veel potentie.”

Deel dit artikel