Vereniging Groep-één mikt op kortere lijnen met student

Vereniging Groep-één mikt op kortere lijnen met student

Groep-één, een van de twee studentenfracties in de universiteitsraad, is een vereniging gestart die een deel van de fractietaken gaat overnemen. Met deze splitsing van werkzaamheden hoopt Groep-één zichzelf beter zichtbaar te maken, meer in contact te komen met haar achterban en studenten betrokken te houden bij “politieke ontwikkelingen binnen de TU/e”.

“Groep-één, die zie je alleen tijdens verkiezingen”, zo kreeg de fractie in verkiezingstijd nog wel eens te horen, vertelt Joost van Himste van het vierkoppige bestuur van de Vereniging Groep-één. Ook de fractie zelf voelde het volgens hem wringen: “Fractieleden zijn vaak zóveel tijd kwijt aan vergaderen en stukken lezen en bespreken, dat de promotie naar en het contact met de achterban er bij in schiet”. Input van TU/e-studenten was er wel, “maar vooral vanuit de eigen kring”.

Daar moest verandering in komen, besloot de najaarsfractie van Groep-één in 2014 daarom al. Gekozen werd voor de constructie van een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en met een eigen bestuur, waarmee de fractie als het ware wordt ‘losgekoppeld’. Van Himste vergelijkt het met landelijke politieke partijen, met een afvaardiging in de Tweede Kamer en daarnaast een partijbestuur dat “alle dingen eromheen” regelt. Op papier werd één en ander ruim een jaar terug dus al geregeld, “nu moeten we het verder gaan inrichten en vooral úitvoeren”.

Zeker weten doet Van Himste het niet, maar voor zover hem bekend is Groep-één de eerste Eindhovense studentenfractie die voor deze opzet kiest (*). In andere studentensteden is het volgens hem al gebruikelijker dat er een vereniging bestaat naast de club mensen die zitting heeft in de universiteitsraad. “De doelstelling wordt dan vaak ook breder; je ziet dat verenigingen bijvoorbeeld ook ándere dingen gaan doen, zoals het organiseren van lezingen of cursussen.”

Of Groep-één dat ook gaat doen, is volgens de commissaris in- en externe betrekkingen nog de vraag. “Voor nu willen we vooral de bekendheid van Groep-één vergroten, bijvoorbeeld via regelmatige borrels waarop we met studenten in gesprek gaan. Dat willen we eerst van de grond krijgen - maar al doende ontdekken we misschien vanzelf wat we nog méér zouden kunnen en willen doen”.

Waar tot nu toe vooral vaak input werd vergaard via bijvoorbeeld studieverenigingsbesturen, hoopt de Vereniging Groep-één ook meer tijd te kunnen maken voor de mening en wensen van de individuele student. “We hopen dat ook de ‘gewone’ student ons straks beter gaat zien en zich meer betrokken voelt. Daarmee kunnen wij straks ook weer spreken voor een grotere groep studenten.”

Of Groep-één zich vanuit de gewijzigde constructie ook nadrukkelijk anders gaat profileren, weet Van Himste niet. “Eigenlijk verander je doorlopend al, inspelend op wat er op een bepaald moment speelt. Een vereniging is altijd een heel dynamisch iets.”

Ook de Eindhovense Studentenraad zoekt naar manieren om de achterban beter te bereiken en betrekken. Lees meer in hun column.

(*) Thomas Reijnaerts (student Sustainable Energy Technology) laat in een reactie weten dat Groep-één niet de eerste Eindhovense studentenfractie is die voor de verenigingsconstructie kiest. De TU/e'er was naar eigen zeggen een paar jaar geleden zelf betrokken bij de opheffing van de vereniging achter de toenmalige Progressieve Fractie (de voorloper van de Eindhovense Studentenraad) omdat deze "in de vorm zoals die toen bestond toch te weinig meerwaarde bleek te bieden".

Op de achterste rij op de foto (vlnr): Daniyal Haider, Wout de Ruiter, Tom van Teeffelen, Maaike Blok, Nick van Garderen, Tim Ramirez en Joost van Himste. Op de voorste rij: Sjoerd Opdam, Ruben de Klerk en Bart Verhaegh.

Deel dit artikel