Universiteiten trekken meer eerstejaars

Universiteiten trekken meer eerstejaars

Aan de Nederlandse universiteiten zijn dit jaar bijna 52.000 studenten aan een bacheloropleiding begonnen: acht procent meer dan vorig jaar. Dat is mede te danken aan alle buitenlandse studenten.

Het zijn nog voorlopige cijfers die universiteitenvereniging VSNU geeft. Hier zitten bijvoorbeeld ook studenten tussen die van opleiding zijn veranderd en vorig jaar ook eerstejaars student waren.

Er kwamen ongeveer vier procent meer vwo’ers naar de universiteiten, is de inschatting. De totale stijging van acht procent komt goeddeels door de internationale studenten. Steeds meer buitenlandse studenten weten de Nederlandse universiteiten te vinden.

Daar zijn de universiteiten blij mee. Het onderwijs wordt er beter van, zeggen ze. De international classroom is een ‘rijke leeromgeving’ en internationale studenten zorgen voor een ‘ambitieuzer studieklimaat', aldus VSNU.

Vorig jaar zagen de universiteiten het aantal eerstejaars nog dalen. Dat was het eerste jaar waarin nieuwe studenten geen basisbeurs meer kregen. Die daling was voorzien. Veel scholieren gingen in de jaren ervoor na hun eindexamen meteen studeren en namen geen tussenjaar, zodat ze de basisbeurs nog meepikten. Dat leidde in die jaren tot een ‘boeggolf’ van eerstejaars.

Vooral brede bachelors als liberal arts & sciences trekken dit studiejaar meer belangstelling: het aantal eerstejaars stijgt van ruim tweeduizend naar bijna drieduizend. Maar ook alle andere studierichtingen konden meer eerstejaars verwelkomen. Studies in de sectoren gedrag & maatschappij, economie, taal & cultuur en landbouw kregen negen procent meer bachelorstudenten binnen.

De techniekopleidingen zagen de instroom met drie procent stijgen. Die worden onderhand zo populair dat de technische universiteiten voor sommige opleidingen een studentenstop overwegen.

Deel dit artikel