CvB voelde zich overvallen door Tilburgse ‘proefballon’

Koen Becking, collegevoorzitter van de Tilburg University, had zijn plan voor de vorming van een University of the Southern Netherlands, dat hij gisteren publiekelijk lanceerde, pas drie dagen daarvoor voorgelegd aan zijn Eindhovense collega Jan Mengelers. Die voelde zich erdoor overvallen en besloot niet te reageren. “Er was toch weinig meer aan te doen. Maar zonder goed bestuurlijk overleg moet je zoiets niet naar buiten brengen.”

Nee, een tegenstander van samenwerking is Jan Mengelers zeker niet. “Dat doen we met heel veel instellingen en op allerlei gebieden: op het vlak van onderzoek, onderwijs en digitale technologie, zoals we gisteren in VSNU-verband bekendmaakten. Maar daar is dan wel goed bestuurlijk overleg aan vooraf gegaan. Dat is totaal niet het geval inzake het plan van Koen Becking. Daar werd ik op vrijdag 2 september via een mailtje door overvallen.” Of, zoals Mengelers in het Brabants Dagblad formuleerde: “Dit is niet één brug te ver, dit is wel drie bruggen te ver”. 

Becking vroeg volgens Mengelers om diens ondersteuning van het voornemen, maar de Eindhovense collegevoorzitter besloot helemaal niet te reageren. “Wat had ik op dat moment nog kunnen doen? Zeggen dat er dingen aangepast moesten worden? Op die manier had ik me er dan toch aan gecommitteerd en dat wilde ik koste wat het kost voorkomen. Dan maar kijken en afwachten hoe het plan maandag zou vallen.”

Een vergelijking met de situatie met het Bèta College in Zeeland, die speelde in de laatste weken van juni, dringt zich op. Ook toen voelde de TU/e zich voor het blok gezet als een mogelijke partner die een wezenlijke bijdrage zou gaan leveren aan het opzetten van zo’n College. Volgens Mengelers was er toen echter van de kant van de verantwoordelijke bestuurders wel het besef dat er al veel eerder op bestuurlijk niveau overlegd had moeten worden. “En destijds lag er wel een concreet plan”, aldus Mengelers.

Zo’n plan met onderbouwing ontbreekt volgens hem bij de proefballon van zijn Tilburgse collega. “Ik heb geen idee wat nu precies de beweegreden kan zijn om dit voor te stellen. Dat zou men Koen Becking moeten vragen.”

Becking noemde een zuidelijk samenwerkingsverband van kennisinstellingen gisteren een fantastisch uitgangspunt voor toponderzoek. Harde, technische kennis en zachte, mensgerichte kennis kunnen dan maximaal worden gecombineerd, wat volgens hem noodzakelijk is om complexe maatschappelijke problemen te lijf te kunnen.

Volgens Mengelers doet de TU/e dit nu al enige jaren met de Universiteit Utrecht als het gaat om health. “Dit jaar hebben we na uitvoerig overleg - ook bottom-up door de wetenschappers - besloten te gaan samenwerken met Wageningen op het gebied van food. Met Tilburg doen we het in Den Bosch op het vlak van data science. Want dat is ons uitgangspunt: samenwerken moet wel meerwaarde opleveren.”

Andere instellingen reageerden wat milder op het plan van Becking. Maastricht wil het gesprek wel aangaan, evenals Zuyd Hogeschool. Avans Hogeschool reageerde enthousiast: “Het is een zeer interessante ontwikkeling”, reageerde collegevoorzitter Paul Rüpp.

Deel dit artikel via je socials