Het originele bevrijdingsfeest in Eindhoven op 20 september 1944. Foto | Stichting 18 september

E.S.C-commissie werkt aan Bevrijdingsfestival

Op het Lichtplein, gelegen achter de Witte Dame aan de Emmasingel, moet op 22 september een Bevrijdingsfestival plaatsvinden waar bewoners en studenten samen feesten, maar waar ze ook de discussie aangaan over het belang van vrede en vrijheid. Een commissie van het Eindhovens Studenten Corps (E.S.C) is druk bezig met de voorbereidingen.

De afgelopen vijf jaar was Professors on Stage aan de TU/e de uitsmijter van het collegejaar. Nu dit evenement dit jaar van het programma is afgevoerd ging de Eindhovense Activiteiten Commissie (EAC) die er verantwoordelijk voor was, op zoek naar een nieuw initiatief dat jaarlijks georganiseerd kan worden.

Een Bevrijdingsfestival al vroeg in het nieuwe collegejaar en gelieerd aan de bevrijding van Eindhoven op 18 september, leek de commissie een prima alternatief, dat ook goed aansluit bij de doelstelling van de commissie. Dat is namelijk het op een positieve manier onder de aandacht brengen van het E.S.C in de stad Eindhoven.

EAC-secretaris Bob Hofstede zegt dat er eerst de intentie was om het festival ook te laten plaatsvinden op het 18 Septemberplein, maar dat daar geen vergunning voor te verkrijgen was. “Nu ligt bij de gemeente de aanvraag om het op het Lichtplein te mogen organiseren”, vertelt Hofstede. “We hopen daar binnenkort uitsluitsel over te krijgen, dan kunnen we van start met de verdere opzet en de promotie voor dit evenement.”

Borrelsfeer

Hofstede zegt dat het festival niet alleen zal draaien om feesten en muziek, maar dat voorafgaand daaraan rond vier ’s middags op het plein “een soort borrelsfeer wordt gecreëerd waarbinnen mensen met elkaar de discussie aangaan over het belang van vrijheid en vrede. We gaan ook sprekers uitnodigen met een verhaal dat aansluit op dit thema.”

Op het festivalterrein komt een wensboom, waar bezoekers hun boodschap in kunnen hangen en aan de hekken waarmee het terrein wordt afgezet, komen doeken met daarop foto’s van de bevrijding van Eindhoven in september 1944.

Als hoofdact voor de avond zelf mikt de EAC op een groep als bijvoorbeeld Chef’Special, al is het volgens Hofstede de vraag of het budget dat toestaat. Hofstede: “We werken qua budget met drie scenario’s, waarbij de meest ambitieuze van 40.000 euro ons natuurlijk de meeste mogelijkheden zal bieden. Op dit moment bereiden we een sponsoraanvraag voor bij het Universiteitsfonds Eindhoven. Ook hebben we contact aangeknoopt met de Stichting 18 september en de Stichting Vredesburo Eindhoven, die ons  een aantal interessante suggesties aan de hand hebben gedaan voor mogelijke sponsoren.”

Mocht het festival een succes worden, dan ligt het volgens Hofstede voor de hand om er de komende jaren een terugkerend evenement van te maken.

Onlangs maakte het E.S.C. bekend dat het Bevrijdingsfestival dit jaar nog niet georganiseerd kan worden. Er zouden problemen zijn met het verlenen van de vergunning en met het binnenhalen van het benodigde budget. Uitstel is echter geen afstel; volgend jaar wil men het echter zeker weer proberen.

Deel dit artikel