Eva Demerouti. Foto | Bart van Overbeeke

Demerouti: “Chief Diversity Officer is geen symbolische maatregel"

Een nieuw wapen in de strijd tegen het glazen plafond: de TU/e krijgt een Chief Diversity Officer. Evangelia Demerouti, hoogleraar bij Human Performance Management, neemt de taak op zich om de diversiteit aan de TU/e te verhogen. Ze wil dat die functie niet een schrale troost is voor de huidige situatie, maar daadwerkelijk bijdraagt aan een prettiger werkklimaat.

“Het is heel belangrijk dat er diversiteitsbeleid aan de TU/e is”, zegt Demerouti, van huis uit arbeids- en organisatiepsycholoog. “In de eerste plaats is dit nog steeds een mannenomgeving en in de tweede plaats heeft de TU/e te maken met veel uitdagingen waarbij een grotere diversiteit van de medewerkers van nut kan zijn.” Ze doelt op de druk die onderzoekers voelen met betrekking tot publicaties, citaties en acquisitie van projecten. Daarnaast voelt de TU/e als organisatie een noodzaak om te excelleren in bijvoorbeeld de rankings.

Demerouti benadrukt dat het beleid niet beperkt zal blijven tot genderdiversiteit, maar ook gaat over diversiteit met betrekking tot leeftijd, cultuur en vakgebied. “De TU/e moet voor condities zorgen waarbij mensen het beste uit zichzelf halen. Ik wil bereiken dat mensen hier graag komen werken en kunnen excelleren, los van het feit dat ze man of vrouw, westers of niet-westers zijn en wel of geen technische achtergrond hebben.”

Zelf kwam ze in 2009 als voltijd hoogleraar naar de TU/e met onder meer de volgende kenmerken: vrouw, Grieks en psycholoog. “Ik ben me hier pas goed bewust geworden van genderdiversiteit. Aan de psychologiefaculteit van Universiteit Utrecht was ik nooit de enige vrouw, aan de TU/e zat ik voortdurend als enige vrouw aan tafel bij besprekingen.”

Haar taak zal nu vooral liggen bij het bereiken van het middenkader. “De top weet dat diversiteit belangrijk is. De medewerkers aan de basis ervaren dat het belangrijk is. Het middenmanagement zal echter veranderingen moeten bewerkstelligen. Wij moeten de beslissers en leidinggevenden ondersteunen en trainen zodat voor iedereen gelijke kansen ontstaan en medewerkers goed kunnen presteren. Het gaat hier om een cultuurveranderingstraject.”

Demerouti kreeg een blanco opdracht. In de eerste periode zal ze veel met rector Frank Baaijens brainstormen en de faculteiten en collega-universiteiten bezoeken. Daaruit volgen een beleidsplan en interventies, die ook wetenschappelijk zullen worden geëvalueerd. “Tot nu toe was ik hier onderzoeker. Deze aanstelling maakt dat ik wat meer ga besturen. Een andere verandering is dat ik niet meer naar individuen of teams kijk, maar naar faculteiten en de complete organisatie.”

Ze wil er alles aan doen om te voorkomen dat het beleid in de la blijft liggen. “We moeten echt iets gaan doen, tot actie komen waardoor verbetering volgt.” Tijdens de opening van het academisch jaar zal CvB-voorzitter Jan Mengelers Demerouti’s aanstelling, die van kracht blijft tot 2021, officieel bekendmaken.

Deel dit artikel