Pieter Duisenberg.

Honderden handtekeningen tegen Duisenberg als VSNU-voorzitter

Er staan bijna veertienhonderd handtekeningen onder een petitie tegen de benoeming van VVD-politicus Pieter Duisenberg als voorzitter van universiteitenvereniging VSNU.

De petitie is gelanceerd door de actiegroep ReThink UvA, die zich eerder verzette tegen het beleid van de Universiteit van Amsterdam. Het steekt de wetenschappers vooral dat Duisenberg als Tweede Kamerlid pleitte voor een onderzoek naar de politieke kleur van wetenschappers.

Maar ook andere standpunten nemen ze hem kwalijk. Zo vindt hij dat populaire ‘pretstudies’ moeten verdwijnen. “Als de kaartenbakken van het UWV vol zitten met een studie, dan moet je toch gaan kijken naar het aanbod. Dat doen we al bij nieuwe studies, maar dat willen we nu ook gaan doen bij bestaande opleidingen.”

Ook wilde Duisenberg de opbrengsten van het leenstelsel deels reserveren om de problemen bij de technische universiteiten op te lossen. Dat leverde zijn partij veel kritiek op: zouden studenten van alle opleidingen niet evenveel moeten profiteren van de extra investeringen in het onderwijs?

De makers van de petitie stellen dat hij niet de geschikte persoon is “om te vechten voor echte autonomie voor de universiteiten en hogescholen van dit land. Hij mist de geloofwaardigheid en het draagvlak die vereist zijn om zijn nieuwe functie uit te oefenen.”

Het is moeilijk na te gaan hoeveel ondertekenaars daadwerkelijk bij de universiteit betrokken zijn. Sommigen werken aan de UvA als hoogleraar of docent, anderen lijken als buitenstaanders vooral tegen de VVD en het neoliberalisme te ageren.

Kritiek

De petitie is niet de enige uiting van kritiek op de benoeming. De centrale studentenraad van de UvA zei eerder dat de Amsterdamse universiteit de VSNU moest verlaten nu Duisenberg voorzitter wordt.

De UvA heeft echter verklaard alle vertrouwen te hebben in Duisenberg en de oproep van de studenten “ter kennisgeving” aan te nemen. Ook universiteitenvereniging VSNU leek niet onder de indruk.

In kringen van bestuurders zijn weinig wanklanken te horen over de benoeming. Iedereen heeft Duisenberg gefeliciteerd met zijn benoeming en men gaat er vanuit dat hij de belangen van universiteiten zo goed mogelijk zal behartigen.

Deel dit artikel