Nederland bijna koploper met Engelstalige bachelors

Nederland bijna koploper met Engelstalige bachelors

De explosieve groei van het aantal Engelstalige bacheloropleidingen op het vasteland van Europa is mede aan Nederland te danken. Behalve Turkije biedt geen enkel land zoveel Engelstalige bachelors aan.

In acht jaar tijd, tussen 2009 en 2017, is het aantal Engelstalige bacheloropleidingen in Europa (zonder het Verenigd Koninkrijk en Ierland) gegroeid van bijna nul naar 2.900. Dat heeft de studiekeuzewebsite StudyPortals uitgezocht.

En Nederland doet volop mee: 317 Engelstalige bachelors telt Nederland intussen. De nummers drie en vier zijn Spanje (241) en Duitsland (225). Alleen Turkije telt er meer dan Nederland: 545 om precies te zijn.

In Nederland zijn Engelstalige bachelors bovendien wijdverbreid: zo’n zestig procent van alle hogeronderwijsinstellingen biedt minstens één opleiding in het Engels aan. Alleen in Zwitserland (tachtig procent) is dat nog gebruikelijker. Ter vergelijking: in Duitsland biedt maar zeventien procent van de hogescholen en universiteiten Engelstalig bacheloronderwijs.

De telling van StudyPortals klopt wel ongeveer voor Nederland, blijkt uit een check op de website www.studiekeuze123.nl. Daar worden 176 Engelstalige hbo-bachelors en 225 wo-bachelors genoemd.

Masters

De masteropleidingen komen er nog bovenop. Daar zijn er volgens StudyPortals drie keer zoveel van, maar die informatie lijkt minder hard. In het onderzoeksrapport staat alleen een grafiek, en geen tabel met precieze aantallen. Volgens die grafiek zou Nederland ongeveer vier keer zoveel Engelstalige masteropleidingen (dus pakweg twaalfhonderd) hebben, maar op Studiekeuze123 staan er slechts 532. 

Lang niet iedereen staat te applaudisseren bij de opmars van het Engels in het hoger onderwijs. De stichting Beter Onderwijs Nederland dreigt met een rechtszaak tegen de Nederlandse staat: de kwaliteit van het onderwijs heeft onder het Engels te lijden, is de gedachte. Voorstanders zeggen dat het hoger onderwijs nu eenmaal moet internationaliseren.

Wetenschapsgenootschap KNAW probeerde in een advies een middenweg te vinden. Engelstalig onderwijs mag niet vanzelfsprekend zijn, aldus het rapport. Alle opleidingen moeten goed nadenken of er wel een noodzaak toe is.

Deel dit artikel