Bussemaker hekelt Engelstalig onderwijs uit winstbejag

Minister Bussemaker gaat alsnog “een stevig gesprek” voeren met universiteiten en hogescholen die Engelstalig onderwijs “puur en alleen” aanbieden om internationale studenten te trekken. Bijna alle TU/e-opleidingen zullen vanaf september 2017 Engelstalig zijn. TU/e-rector Frank Baaijens liet eerder al weten dat de werving van meer internationale studenten om de instroom te vergroten, geen reden voor die overstap is.

De minister reageert op een nieuwe inventarisatie van Engelstalige universitaire opleidingen door de Volkskrant en herhaalt wat ze eind vorig jaar tijdens een Kamerdebat zei. De ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs heeft allerlei voordelen voor studenten, zei ze toen, maar dan moet het niveau wel op orde zijn.

“Als de taal ten koste gaat van de nuance en  de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten”, zei ze in de Tweede Kamer. Ze vond het “niet passend” dat sommige hogescholen en universiteiten voor Engels kiezen, “enkel en alleen om buitenlandse studenten te trekken”.

In een artikel over de opmars van het Engelstalige onderwijs in het hbo gaf de Hanzehogeschool Groningen vorig jaar toe dat er behalve inhoudelijke ook strategische redenen zijn om meer Engelstalig onderwijs aan te bieden. Het is ook een middel om het dalende aantal Nederlandse studenten te compenseren.

Niet alleen de masteropleidingen, maar ook bijna alle bacheloropleidingen aan de TU/e zijn Engelstalig vanaf september 2017. Het College van Bestuur heeft decanen aan het begin van vorig collegejaar te kennen gegeven dat ál het bacheloronderwijs Engelstalig moet worden. Wannéér, dat hebben ze niet opgelegd - toch blijkt dat de meeste opleidingen die nog in het Nederlands zijn, de overstap maken.

TU/e-rector Frank Baaijens benadrukte eerder in Cursor dat de werving van meer internationale studenten om de instroom te vergroten, geen reden is. “We hebben al behoorlijk wat meer studenten gekregen en willen ook weer niet te hard doorgroeien. Het is voor ons geen argument om op het Engels over te stappen.”

Baaijens noemde in datzelfde artikel twee belangrijke redenen voor de gewenste overstap. “We willen studenten opleiden om in een internationale omgeving te leren werken. In de wetenschap en in de meeste bedrijven waar TU/e’ers terechtkomen, wordt volop Engels gesproken. Een tweede reden is dat we topwetenschappers uit de hele wereld dan voor het bacheloronderwijs kunnen inzetten.”

Deel dit artikel