Bert Meijer krijgt de Chirality Medal 2018

Bert Meijer, hoogleraar Organische Chemie, mag weer een aansprekende prijs toevoegen aan zijn palmares. Op 10 juni krijgt hij in Princeton de Chirality Medal 2018. Het is een erkenning die is voorbehouden aan wereldtoppers; op de lijst met laureaten staan onder meer vier Nobelprijswinnaars.

De Chirality Medal is in 1991 in het leven geroepen door de Italiaanse chemievereniging (Societa Chimica Italiana). De prijs is bedoeld voor internationaal erkende wetenschappers die grote bijdragen hebben geleverd aan het vakgebied van de chiraliteit. De toekenning vindt jaarlijks plaats op het International Symposium of Chirality (ISC), dat dit jaar georganiseerd wordt op Princeton University.

Chiraliteit is het verschijnsel dat sommige moleculen meerdere uitvoeringen hebben, net zoals een linker- en rechterhand hetzelfde, maar toch niet identiek zijn. Chiraliteit is enorm belangrijk doordat de verschillende uitvoeringen van moleculen vaak verschillende eigenschappen hebben. Bij bijvoorbeeld medicijnen kan dit groot verschil uitmaken qua werkzaamheid en bijwerkingen.

Meijer krijgt de prijs voor zijn bijzonder waardevolle bijdragen aan de kennis over en het ontwerpen van chirale supramoleculaire systemen en materialen. De toekennende commissie looft zijn pioniersrol op het gebied van supramoleculaire chemie, waar Meijer aan van de grondleggers van is. In zijn zelforganiserende moleculaire systemen speelt chiraliteit een essentiële rol: de verschillende (chirale) verschijningsvormen van moleculen leiden tot andere supramoleculaire structuren, met andere eigenschappen.

Bert Meijer is de tweede Nederlander die de prijs ten deel valt. De Groningse chemicus en Nobelprijswinnaar Ben Feringa ging hem voor, in 2009. Vriend en collega Feringa zal op 8 mei aanwezig zijn bij het tweede lustrum van onderzoeksinstituut ICMS. 

Deel dit artikel