Foto | Shutterstock

Datum invoer Office 365 voor medewerkers blijft onzeker

Er is aan de TU/e nog geen datum vastgesteld waarop de uitrol van Office 365 voor medewerkers zal plaatsvinden. April 2019 wordt opnieuw bekeken hoe de situatie op dat moment is. Deze datum is gekozen omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat met Microsoft in de clinch ligt met betrekking tot de opslag van telemetriegegevens in de VS, rond die tijd uitspraak doet over de wijzigingen die Microsoft dan moet hebben voorgelegd.

door
foto Shutterstock

Vanaf half februari dit jaar werd Office 365 al ingevoerd voor alle studenten aan de TU/e en rond die tijd ging het CIO Office van de TU/e er nog vanuit dat voor de medewerkers de uitrol na de zomervakantie van start zou gaan. In maart werd in de VS echter de zogeheten Cloud Act aangenomen, een wet die de Amerikaanse overheid toegang verschaft tot data van Amerikaanse bedrijven, ook als die is opgeslagen buiten de VS. Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden daarmee in theorie inzage kunnen krijgen in e-mails, persoonsgegevens en onderzoeksdata van medewerkers mocht de TU/e overgaan op Office 365. Om die reden werd de uitrol tijdelijk opgeschort.

Volgens Henny van Alphen, projectleider bij het CIO Office, is de invoering onlangs tot nader order uitgesteld en zal in april volgend jaar bekeken worden hoe de situatie er dan voorstaat. Van Alphen vertelt dat Microsoft op dit moment namelijk ook in de clinch ligt met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk (SLM Microsoft), dat gevestigd is binnen dit ministerie, voert al enige tijd overleg met Microsoft en bereikte eind oktober overeenstemming over een verbeterplan van Microsoft.

Microsoft verplicht zich in dit plan om haar producten dusdanig te wijzigen dat het gebruik daarvan voor de Nederlandse overheid binnen de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ander vigerende wet- en regelgeving mogelijk is. Deze wijzingen zal Microsoft in april 2019 ter verificatie aan te bieden. De beoordeling van die wijzigingen wacht de TU/e af.

Op de vraag waarom niet besloten is om ook voor studenten het gebruik van Office 365 terug te draaien, antwoordde Van Alphen begin september nog als volgt: “Studenten hebben in principe minder gevoelige data en het risico is voor hen dus ook minder groot.”

Deel dit artikel