Foto | Bart van Overbeeke

TU/e krijgt leiding over groot fotonica-programma

Vijfentwintig overheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten, waaronder de TU/e en bekend onder de naam PhotonDelta, ondertekenden deze middag in Tilburg een convenant waarin wordt afgesproken de komende jaren 236 miljoen euro te investeren in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica. De TU/e coördineert vanaf januari het nieuwe onderzoeksprogramma InPulse, dat een omvang heeft van 17 miljoen en dat bedoeld is om de productie van PIC-geactiveerde producten (Photonic Integrated Circuit) aan te jagen.

door
foto Bart van Overbeeke

De samenwerking waar vijfentwintig overheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten zich deze middag in Tilburg aan committeerden staat bekend als PhotonDelta en de deelnemers willen dat voor Nederland een wereldwijde koppositie behouden blijft op het gebied van fotonica. Voor de markt voor geïntegreerde fotonica is de verwachting dat deze elke tweeëneenhalf jaar zal verdubbelen. De ambitie van PhotonDelta is dat deze sector in 2026 goed is voor een omzet van een miljard euro per jaar en dat het zo’n vierduizend arbeidsplaatsen oplevert.

De basis voor PhotonDelta werd eind 2015 gelegd toen de TU/e, de provincie Noord-Brabant, de BOM en Brainport Development samen met enkele bedrijven uit de regio Eindhoven het project ’PhotonDelta’ op zetten, met subsidie van het Europees subsidieprogramma OpZuid. Al snel sloten andere kennisinstellingen, provincies en bedrijven zich er bij aan. In juli 2018 overhandigde PhotonDelta een strategisch plan aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

InPulse

In januari start een nieuw Europees project waarin Nederland via PhotonDelta sterk is vertegenwoordigd: InPulse. Dit project wordt geleid door de TU/e en er doen vier Nederlandse bedrijven aan mee: Phoenix, Smart, Technobis en Bright. De investering in dit project van ruim 17 miljoen euro is voor een belangrijk deel afkomstig uit het Europese Horizon 2020-programma. InPulse is vooral gericht op de business development-kant van photonica.

Twee weken geleden startte op dit gebied al een ander belangrijk Europees project, dat ook geleid wordt door de TU/e en dat Nederland als zwaartepunt heeft. Dit project - OIP4NWE, 14 miljoen euro groot - krijgt die steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg), en moet zorgen voor de ontwikkeling van de volgende generatie productietechnologie.

Zowel OIP4NWE als InPulse is erop gericht om drempels te verlagen of helemaal weg te nemen voor kleine innovatieve ondernemingen om fotonische producten te ontwikkelen en naar de markt te brengen. In fase twee van InPulse mikken de partijen erop om ongeveer dertig verschillende producten met PIC-functionaliteit (photonic integrated circuit) te ontwikkelen. Op dit moment is slechts een klein aantal pionierende bedrijven hiertoe in staat.

Deel dit artikel