U-raad: 'Onderschat de kosten van invoering Engels niet'

De universiteitsraad heeft gisteren positief geadviseerd over het invoeren van het Engels als voertaal aan de TU/e. Wel waarschuwt de raad dat de kosten niet moeten worden onderschat en dat de kwaliteit van het Nederlands hoog moet blijven. Tevens pleiten de leden ervoor dat de eindscriptie voor de bachelor en de master nog in het Nederlands mag. De TU/e wil het nieuwe taalbeleid in 2020 invoeren.

De universiteitsraad heeft gisteren positief geadviseerd over de invoering van het Engels als voertaal aan de TU/e. Omdat, zo stellen ze in een verklaring, ‘de nieuwe voertaal de toegankelijkheid van de instelling verbetert en de onderwijskwaliteit ten goede komt’. De universiteitsraadsleden maken zich geen zorgen om de scholingsbudgetten voor cursussen, stellen ze in een gezamenlijke verklaring. “Die zijn er voldoende. Onze zorg ligt bij de hoge werkdruk van de medewerkers, waardoor tijd vrijmaken voor de bijspijkertrajecten moeilijk is. Om die tijd vrij te maken moeten maatregelen genomen worden en de daarbij behorende kosten mogen niet onderschat worden.”

De raadsleden hebben voorgesteld om de taalcursussen Engels en Nederlands open te stellen voor zowel internationals als Nederlanders. Verder pleiten ze ervoor om het voor opleidingen mogelijk te maken een Nederlandstalige eindscriptie voor de bachelor of de master toe te staan. Het argument daarvoor: als studenten stage hebben gelopen bij een Nederlands bedrijf ligt het voor de hand om de scriptie in het Nederlands te schrijven.

Principebesluit

Het College van Bestuur doet nog geen harde beloftes. Wel stelt collegelid Jo van Ham "dat de financiële consequenties worden gedragen. Dit is een principebesluit. Hoe we een en ander gaan financieren komt in het implementatieplan.” Ook het implementatieplan zal te zijner tijd aan de U-raad worden voorgelegd, zo beloofde hij. Ook de manier waarop de kwaliteit van het Nederlands wordt gewaarborgd komt in dat plan, aldus het College van Bestuur. 

Dat het initiatief om het Engels als voertaal in te voeren niet is genomen om meer internationale studenten binnen te halen en daarmee extra middelen te vergaren, was een punt dat collegevoorzitter Jan Mengelers gisteren nog maar eens extra benadrukte. De belangrijkste redenen zijn volgens het CvB aansluiting op de internationale arbeidsmarkt, aansluiting bij de Brainport-community, inclusiviteit en het feit dat bijna alle opleidingen aan de TU/e inmiddels in het Engels zijn. 

De U-raad twijfelt of het gaat lukken om Engels als voertaal al begin 2020 te hebben ingevoerd, maar vindt het ‘een goed streven’. De raadsleden vroegen ook nog om de internationalisering bij verenigingen vooral te stimuleren maar niet dwingend op te leggen. “De raad stelt dat de verenigingen die de behoefte aan inclusiviteit van hun vereniging inzien en willen waarborgen, vanzelf de overstap maken. We moedigen de universiteit aan om dit proces te monitoren en te ondersteunen waar nodig.” Van Ham liet weten "daarin de weg van de geleidelijkheid te zoeken. We mogen wel een appèl op de verenigingen doen om inclusief te zijn.”

Lees ook het artikel dat we vorige week op de Cursorsite plaatsten over de invoering van het Engels als voertaal.

 

Deel dit artikel