E.S.C krijgt tik op de vingers

De bestuursbeurzen van het Eindhovens Studenten Corps worden in 2018 met een kwart gekort en de rest van het kalenderjaar wordt het E.S.C geweerd van alle academische plechtigheden van de TU/e. Die strafmaatregelen deelt het College van Bestuur uit voor de affaire rond het dispuut Aleph, dat een zeer vrouwonvriendelijk thema had bedacht voor zijn carnavalsfeest.

Het College van Bestuur laakt de ongepaste uitnodiging van het dispuuthuis Aleph en het initiële trage optreden van het E.S.C tegen Aleph, maar zegt wel te spreken te zijn over de acties die de vereniging daarna nam. De zorgvuldigheid en gestrengheid van haar interne ‘rechtspraak’, de initiatieven om het thema bespreekbaar te maken en de aanvaarding van de consequenties, worden door het CvB gewaardeerd.

De vereniging distantieerde zich uiteindelijk helder van het dispuut Aleph, zijn leden en hun feestthema en schorste alle dispuutsleden voor vier maanden van alle verenigingsactiviteiten. De rest van het collegejaar is hen ook de toegang tot de sociëteit ontzegd. Ook initieert het E.S.C een bredere discussie in de Eindhovense studentengemeenschap over ongepast gedrag binnen verenigingen, en dan vooral met het oogpunt op inclusiviteit.

In een online verklaring laat de Senaat van het E.S.C weten de strafmaat te begrijpen en de maatregelen van het CvB te respecteren. Het E.S.C is al in gesprek met hoogleraar Eva Demerouti, sinds september 2017 de Chief Diversity Officer van de TU/e. “We willen het onderwerp seksuele intimidatie en aanranding bespreekbaar maken binnen onze gemeenschap. De Senaat wil daarnaast concrete maatregelen nemen. De eerste stap hierin is de aanstelling van een vertrouwenspersoon voor E.S.C-leden als meldpunt en contactpersoon voor issues of problemen rond dit thema”, verklaart E.S.C-president Jaap Peterse.

Bij het E.S.C krijgen twee bestuursleden een bestuursbeurs van 289 euro per maand. Het totaal bedrag van deze toelagen wordt nu over het volledige collegejaar met 25 procent gekort.

 

Deel dit artikel