Het pand van het E.S.C in Eindhoven. Foto | Bart van Overbeeke

Subsidie E.S.C opgeschort vanwege grove misstap dispuut Aleph

Het College van Bestuur heeft gisteren per direct de subsidie van het Eindhovens Studentencorps (E.S.C) opgeschort. Reden is een zeer vrouwonvriendelijke aankondiging van een carnavalsfeest op de Facebook-pagina van het dispuut Aleph. Het bestuur van Aleph is geschorst, het carnavalsfeest is voor dit jaar afgelast en een onafhankelijke commissie gaat zo snel mogelijk onderzoeken wat er precies gebeurd is.

Collegevoorzitter Jan Mengelers vertelde gisterenmiddag boos en geschokt te zijn door wat hem eerder die dag door Cursor was voorgelegd. Hij benadrukt dat het College van Bestuur de kwestie zeer serieus neemt en dat er zeker consequenties voor het Eindhovens Studentencorps uit zullen voortvloeien.

Cursor had Mengelers de tekst toegezonden die donderdag 18 januari op de Facebook-pagina van het dispuut Aleph was geplaatst als aankondiging voor hun aanstaande carnavalsfeest, dat onder de leden van het E.S.C een grote populariteit geniet. De aankondiging werd pas na het weekend volledig verwijderd.

'De wil van een vrouw doet er #NieToo'

‘De wil van een vrouw doet er #NieToo!’ Met die uitsmijter eindigt de aankondiging. Voorafgaand hieraan zijn zeer vrouwonvriendelijke passages te lezen, zoals in de aanhef: ‘Uit onderzoek blijkt dat 3 van de 4 vrouwen zich vandaag de dag wel eens aangerand voelt. Wij, van hét Dispuut Aleph, vinden dit natuurlijk schitterend. Dat wij sinds 1958 vrouwen ongevraagd mogen betasten is een luxe waar andere mannen niet van mee kunnen genieten.’

Iets verderop in het bericht: ‘Want wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens de carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.’ Het bericht wordt afgesloten met een rijmpje: ‘Van groepensex tot kinderlokken, bij welk schandaal raak jij betrokken!?’.

Zeer indringend gesprek

Het bestuur van het E.S.C en van Aleph, een van de oudste disputen van het corps, werden gistermiddag gesommeerd zich direct te melden bij het CvB voor een gesprek. Naast voorzitter Jan Mengelers waren ook vice-voorzitter Jo van Ham en universiteitssecretaris Nicole Ummelen daarbij aanwezig. Mengelers spreekt van een zeer indringend gesprek en laat weten dat de subsidie van het E.S.C per direct voor onbepaalde tijd is opgeschort. De vereniging krijgt tussen de 13.000 en 14.000 euro aan bestuursbeurzen op jaarbasis van de TU/e. 

“Maar daar blijft het niet bij”, aldus Mengelers. “Het bestuur van Aleph is geschorst, het carnavalsfeest is afgelast en een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook overwegen we om het E.S.C tijdelijk te weren van academische plechtigheden. Het zal er vanaf hangen hoe ze de komende periode met deze kwestie omgaan, of we die strafmaatregel inzetten.”

"Ongelofelijk stom"

Erik Koningen, praeses van Aleph en masterstudent Operations Management & Logistics, zegt de aankondiging van het evenement donderdag wel gezien te hebben, maar zich er toen nog niet helemaal in verdiept te hebben. Vrijdag zou hij alsnog hebben aangedrongen op aanpassingen bij de commissieleden die het carnavalsfeest organiseren. Bepaalde passages werden ook verwijderd, aldus Koningen, maar aan het eind van het weekend werd pas besloten de aankondiging helemaal te verwijderen. Koningen zegt zich nu pas goed te realiseren dat het bestuur zich direct had moeten distantiëren van het stuk. “Ongelofelijk stom”, zegt hij hierover.

Dat is ook de mening van Jaap Peterse, president van het E.S.C. “Zodra wij hier lucht van kregen is er door de Senaat contact gezocht met Aleph. Ook wij drongen eerst aan op aanpassingen, maar we hadden direct moeten eisen dat het verwijderd zou worden. Of het nu gebeurd is door naïviteit of onnadenkendheid, dat maakt niet uit. Het had nooit geplaatst mogen worden en we willen er dan ook onze excuses voor aanbieden. De maatregelen die het CvB nu genomen heeft, vinden we begrijpelijk.”

Vertekend beeld

Zowel het E.S.C als het dispuut Aleph gaat zich de komende week beraden op acties die juist een positieve bijdrage leveren aan de #Metoo-discussie. “Wat in deze aankondiging staat, geeft niet het realistische beeld weer van hoe er op dit vlak binnen het Eindhovense studentenleven met dit onderwerp wordt omgegaan”, aldus Aleph-praeses Koningen. “We willen proberen dit vertekende beeld weer recht te zetten.”

Mengelers hoopt dat dit zelfreinigend vermogen ook daadwerkelijk gaat werken. “We gaan de komende tijd op structurele basis met E.S.C overleggen om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt en welke consequenties het uiteindelijk zal hebben.”

Fontys, dat 75 studenten heeft die lid zijn van het E.S.C, heeft een subsidie-aanvraag van het E.S.C gestaakt, zo schrijft Bron, het online nieuwsmedium van de hogeschool.

Reacties #NieToo op social media

Hoofdfoto | Bart van Overbeeke

Deel dit artikel