Blauwe Zaal vooral nog voor colleges

De Blauwe Zaal in het Auditorium wordt vanaf het collegejaar 2018-2019 nadrukkelijker ingezet voor onderwijs. Dit betekent dat andere activiteiten waarvoor de ruimte tot dusver regelmatig werd gebruikt, zoals diploma-uitreikingen en symposia, mogelijk moeten uitwijken naar andere plekken.

Met het besluit hoopt de universiteit avondonderwijs en colleges op locaties buiten de campus zoveel mogelijk verder te beperken. Volgens Monique Kuyck, hoofd Operational Services van de TU/e, zorgt de snelle groei in studentenaantallen al lange tijd voor problemen met de verroostering van de onderwijsactiviteiten. “Daarvoor moeten we oplossingen zoeken - en dit is er één van.”

Waar het op neerkomt, is dat de Blauwe Zaal met ingang van volgend collegejaar alle doordeweekse ochtenden wordt gereserveerd voor onderwijs, evenals op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Daarmee blijven (naast de avonden en weekenden) alleen woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor ándere activiteiten ‘uit eigen huis’, zoals diploma-uitreikingen, congressen en programma’s van Studium Generale.

Overigens zal het vrijhouden van de Blauwe Zaal voor colleges in de praktijk vooral gelden voor de eerste vier weken van een kwartiel. “Daarna lopen de studentenaantallen vaak terug en zijn er voldoende kleinere zalen beschikbaar om dat op te vangen”, zo verklaart Jessica van de Ven, teamleider onderwijsplanning binnen Education & Student Affairs.

Volgens Monique Kuyck is de TU/e zeker bereid om te helpen met zoeken naar andere locaties voor evenementen uit eigen huis, die straks achter het net vissen bij de Blauwe Zaal. “Maar als bijvoorbeeld moet worden uitgeweken naar een locatie buiten de campus, dan moeten we over de financiering daarvan nog afspraken maken.” In het verleden werden volgens haar ook wel eens ruimtes tegen een marktconforme vergoeding verhuurd aan externe partijen, “dat doen we in principe niet meer”.

Discussie

Kuyck sluit niet uit dat het vrijhouden van de Blauwe Zaal voor onderwijs tot enige discussie zal leiden. “Er zullen wellicht organisatoren komen die stellen dat hun evenement óók onderwijsgerelateerd is, of de universiteit nadrukkelijk op de kaart zet. Aan de andere kant begrijpen de meeste mensen hier, met de sterke groei in het achterhoofd, inmiddels ook wel dat dit móet.”

Reeds gemaakte reserveringen voor de Blauwe Zaal voor de aankomende periode blijven overigens zoveel mogelijk staan, benadrukt ze. “Zo niet, dan nemen wij zelf contact met mensen op.”

Ook de voormalige promotiezalen (onderwijszalen 4 en 5) in het Auditorium worden in principe gereserveerd voor onderwijs. Promotiezittingen zullen voortaan vooral in de Senaatszaal, de filmzaal van De Zwarte Doos of de grote zaal in Kennispoort zijn. “Het uitgangspunt was een tijdje dat promoties ook búiten de campus zouden gaan plaatsvinden, zoals in omliggende hotels, maar daar zijn we op teruggekomen.” Verder zijn volgens Kuyck afgelopen zomer ook enkele vergaderzalen in Traverse omgebouwd tot onderwijszalen.

Twaalf-uursrooster

De prioritering van de inzet van de Blauwe Zaal maakt deel uit van een groot project, dat al meer dan een half jaar loopt, waarbij meerdere ondersteunende diensten betrokken zijn. Hiervoor is bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en consequenties van een twaalf-uursrooster versus die van een acht- of tien-uursrooster. Bij het project is ook een vertegenwoordiging van studenten en docenten betrokken, benadrukt kartrekker Patrick Groothuis, directeur van Education & Student Affairs, “om te komen tot een integraal beeld en gedragen oplossingen”.

Het inzetten van de voormalige promotiezalen en de Blauwe Zaal voor onderwijs is een van die oplossingen om met name avondonderwijs voor studenten en docenten zoveel mogelijk te beperken, aldus Groothuis. Inzet van de Blauwe Zaal voor onderwijs, “minder uitgerust dan de collegezalen in het Auditorium”, gebeurt altijd in overleg met de docent, beklemtoont hij ook.

De stuurgroep van genoemd project brengt advies uit aan het College van Bestuur, die hierover naar verwachting volgende maand een besluit neemt.

Deel dit artikel