Avondcolleges moeten roosterproblematiek verhelpen

Avondcolleges moeten al vanaf februari 2016 een einde maken aan de problemen met het inroosteren van vakken. “We steken ons geld liever in meer docenten, dan in de bouw van extra collegeruimtes”, zegt collegelid Jo van Ham. Deze week werd per faculteit het personeel op de hoogte gesteld. Eerstejaars studenten blijven gevrijwaard van avondcolleges.

Al het komende derde kwartiel zullen ook voor het negende en tiende uur, een periode die valt tussen 18.45 tot 20.30 uur, vakken worden ingeroosterd. Die boodschap werd deze week per faculteit meegedeeld aan de medewerkers. Soms nodigde de faculteit alleen de wetenschappers uit, bij andere faculteiten was ook het ondersteunend personeel present. “Een keuze van de faculteiten zelf”, aldus Van Ham.

Van Ham zegt dat het in februari nog maar om een beperkt aantal vakken zal gaan, “zo’n vijf á zes colleges.” Pas komend collegejaar gaat het aantal avondcolleges stevig toenemen. “Dan zullen het er zo’n twintig tot dertig zijn”, aldus Van Ham. “En dit is niet iets van tijdelijke aard, al zal in 2018 de oplevering van het gerenoveerde Hoofdgebouw ons weer wat lucht verschaffen. Onze verwachting is dat de TU/e ook de komende jaren blijft groeien en dat avondcolleges nodig blijven.”

De reden voor invoering lijkt Van Ham duidelijk: “De groei van onze instroom heeft ervoor gezorgd dat er een tekort is ontstaan aan ruimtes. Met de invoering van avondcolleges creëren we de extra ruimte die nodig is. Om te beginnen nog in het derde en vierde kwartiel van dit collegejaar.” Afgesproken is dat er voor eerstejaars geen avondcolleges worden ingeroosterd. Nu niet, en ook niet in het komend collegejaar.

Maartje Hoop-Houben, de centrale verroosteraar bij STU, bevestigt de noodzaak. “Aan het begin van dit collegejaar lukte het ons nagenoeg om alles nog ingeroosterd te krijgen. Maar groepen namen toch weer toe in omvang en daarmee begon alles weer te schuiven.” Hoop-Houben laat weten dat in de eerste twee kwartielen al vijf avondcolleges werden gegeven, vaak op verzoek van een docent zelf.

Volgens Van Ham is er vooral een tekort aan grote collegezalen. “Voor kleinere ruimtes speelt het probleem veel minder, daarvan zien we dat er gemiddeld zo’n veertig tot vijftig procent vrij is. We hebben besloten om niet extra te gaan bouwen, maar steken liever extra geld in docenten.”

Bij de verroostering moet straks per faculteit rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van degene die een avondcollege moet gaan geven. “Het is aan de faculteiten om te proberen maatwerk te leveren. Wie bijzondere redenen heeft waardoor een avondcollege geven moeilijk wordt, zou moeten kunnen ruilen met een collega die daar minder of geen moeite mee heeft”, aldus Van Ham.

Werktijdenregeling

Vorig jaar juni werd een nieuwe werktijdenregeling voor de TU/e afgesproken met de bonden. In die regeling, die op 1 augustus 2014 van kracht werd, werden afspraken gemaakt over ruimere en flexibelere werktijden. Volgens Marjo van der Valk, aan de TU/e vertegenwoordiger van CNV Publieke Zaak en woordvoerster voor de vier bonden, betekent het dat personeel dat na 1 augustus in dienst trad, gebonden is aan de nieuwe regeling. Bij medewerkers die voor 1 augustus al in dienst waren zouden de bestaande afspraken over werkroosters van kracht blijven.

Maar in de regeling staat ook dat ‘in uitzonderlijke situaties de werkgever kan besluiten dat een bepaalde arbeidstijd voor een medewerker eenzijdig wordt aangewezen’. Volgens Van der Valk zou in dit geval geen sprake zijn van een uitzonderlijke situatie. “Het is niet zo dat de universiteit op omvallen staat. Wij hebben vanuit de bonden al enige malen aangedrongen op een inventarisatie van de mensen die geen probleem hebben met werken in de avonduren. Dat is niet gebeurd en nu vindt een volledig omgekeerde procedure plaats. Het bestuur had veel eerder met dit onderwerp de gemeenschap moeten benaderen, dan had men erover kunnen meedenken.”

Volgens Van Ham zijn de afgelopen dagen uit de faculteiten al wel alternatieven aangedragen. “Zo is er diverse malen geopperd om vroeger van start te gaan, bijvoorbeeld al om half negen, en om de pauzes in te korten. Dat is iets wat nu nog niet te realiseren is, want die tijden liggen vast, maar het is wel iets om mee te nemen in de verdere discussies.”

Dat mensen zich zorgen maken over nog meer werkdruk of een verstoring van hun sociale leven, kan Van Ham zich goed voorstellen. “Maar avondcolleges zijn inmiddels al aan veel Nederlandse universiteiten ingevoerd. We streven er echter zeker naar om de effecten zo minimaal mogelijk te maken. Dat kan door er goede afspraken over te maken binnen de faculteiten.”

Van der Valk vreest dat de invoering gaat leiden tot spanningen tussen docenten en hun groepsleider. “Dat is iets wat wij als bonden zeker willen voorkomen, want er zit al druk genoeg op de mensen binnen deze organisatie.”

Vandaag zijn nog drie faculteiten bezocht en volgende week maandag is Scheikundige Technologie als laatste aan de beurt. Van Ham zegt ook dat Dienst Interne Zaken op dit moment kijkt naar zaken als beveiliging en catering in de avonduren. Met het Studenten Advies Overleg (SAO) en de studentenfracties uit de U-raad wordt binnenkort ook gesproken.

Deel dit artikel