“De positieve kanten raken ondergesneeuwd”

Het is goed dat de discussie plaatsvindt, maar het is jammer dat de nadruk nu zo op de negatieve zaken ligt. Dat vinden de Eindhovense gezelligheidsverenigingen SSRE, Demos en het E.S.C. Zij reageren daarmee op de undercoveractie bij ontgroeningen van het tv-programma RAMBAM. De drie Eindhovense clubs laten weinig los over hún kennismakingstijd en andere evenementen, maar incidenten zijn volgens hen niet aan de orde. Ze passen dan ook niets aan aan hun activiteiten, omdat daar volgens hen geen reden voor is. De universiteit controleert niet, ‘op basis van goed vertrouwen’.

In de Rambam-aflevering gingen ‘nepfeuten’ met verborgen camera’s undercover bij ontgroeningen van de corpora Vindicat (Groningen), UVSV (Utrecht), RSC/RVSV (Rotterdam) en Minerva (Leiden). De meesten hielden het al snel voor gezien, omdat ze het te zwaar vonden. Studenten werden in het gezicht gespuugd, moesten elkaars anus controleren op teken en werden gedwongen te eten toen ze geen trek meer hadden.

Fenno van den Eijnde (praeses bij SSRE), Demos-president Bennert Smit en Jaap Peterse (predident van het E.S.C) geven aan het lastig te vinden een oordeel te vellen op basis van enkele fragmenten. Wel zeggen ze dat ze hun eigen verenigingen er niet in herkennen en dat dergelijke misstanden bij hen niet aan de orde zijn. Van den Eijnde: "De kennismakingstijd in Eindhoven is minder massaal. We hebben een goede controle op wat er gebeurt. We laten onze mensen altijd een contract tekenen, zodat de aanwezige leden weten waarop ze moeten letten. Daarnaast is er een externe controle door leden die niet daadwerkelijk meedoen, maar er als waarnemer bij zitten. We melden het altijd aan de TU/e als er kleine dingen gebeuren en we houden ons aan de richtlijnen van de LKVV (de landelijke verenigingskoepel, red.) en bespreken en evalueren alles.”

Smit: “We hebben een andere insteek, het gaat bij ons meer op een leuke ludieke manier. We behandelen nieuwe leden zeker met respect; echt schreeuwen of mensen afvallen gebeurt niet. Gezondheid en veiligheid staan voorop.”

 
Discussie

De drie verenigingsbestuurders vinden het goed dat de discussie plaatsvindt, maar betreuren het dat de negatieve aspecten nu de boventoon voeren. ESC-President Jaap Peterse: “Er zijn heel veel verenigingen die het goed geregeld hebben en die het gewoon netjes doen.” Demos-president Smit: “De positieve kanten van wat verenigingen doen, raken nu een beetje ondergesneeuwd. Wij zetten ons maatschappelijk in, onder meer door actief te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen en we hebben een jaarlijkse veiling.”

De verenigingen zijn niet van plan om veranderingen door te voeren, omdat ze daar de noodzaak niet van inzien. Van den Eijnde: “Wij blijven kritisch naar onze kennismakingstijd en activiteiten kijken en we hebben vooral binnen de gezelligheidsverenigingen contact. Dan komen we meestal tot dezelfde conclusie, namelijk dat we het goed aanpakken.” Ze laten zich niet uit over de details van hun kennismakingstijd. Peterse: “Ja, we werpen wel een drempel op voor nieuwe leden. Om die reden is het ook de bedoeling dat er mysterie hangt om de activiteiten en treed ik daar verder niet over in detail.”

Vertrouwen

De verenigingen genieten het vertrouwen van de TU/e en ze worden dan ook niet gecontroleerd. Wel zijn er afspraken gemaakt. SSRE-praeses Van den Eijnde: “Afgelopen jaar zijn afspraken naar de TU/e gemaild en deze hebben we nog eenmaal doorgenomen met de beveiliging. Voor komend jaar moeten er nog afspraken worden gemaakt.” Demos-president Smit: “Intern hadden we al langere tijd afspraken. Na de landelijke incidenten van 2016, met onder meer Vindicat, hebben we deze formeler opgesteld en gedeeld met het College van Bestuur. Daar staat bijvoorbeeld in dat fysiek geweld verboden is, dat kennismakers recht hebben op dagelijkse sanitaire voorzieningen en dat ze voldoende moeten kunnen slapen.”

Het College van Bestuur laat via bestuurswoordvoerder Barend Pelgrim weten "dat het College ervan op de hoogte is dat de verenigingen zelf kritisch omgaan met die periode en dat er gedragsregels vastgelegd worden over de eigen aanpak. In de praktijk blijkt dat dat lijntjes tussen de verenigingsbesturen en de TU/e kort zijn; neem als voorbeeld de tweejaarlijkse Mystery Tour. In algemene zin zijn er goede afspraken en de TU/e maakt zich er sterk voor dat de verenigingen stevig ondersteund worden. We zien geen noodzaak om iets aan te passen en komen niet controleren. Het is op basis van vertrouwen”.

Signalen

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft op schriftelijke vragen van de PvdA geantwoord dat  "fysieke grenzen nooit overschreden mogen worden. Daar waar dat wel gebeurt, heeft dit inderdaad niets met een zinvolle kennismaking met het studentenleven te maken.” Ze gaat weinig doen zolang universiteiten en hogescholen zelf goede maatregelen nemen. “Ik vind het aan de onderwijsinstelling om op te treden als er ontoelaatbare, vernederende incidenten hebben plaatsgevonden”, schrijft ze.

Ze wijst op de kamerbrief die is uitgegaan naar aanleiding van de incidenten en de afspraken die instellingen met verenigingen hebben gemaakt. En het heeft gevolgen als de studenten zich niet aan die afspraken houden. “Maatregelen zoals het opschorten van bestuursbeurzen en subsidies worden niet geschuwd”, schrijft ze. “Ook hebben instellingen besloten om sommige studentenverenigingen (tijdelijk) niet meer welkom te laten zijn bij diverse academische aangelegenheden. Dat vind ik goede signalen.”

Hoofdfoto | Bart van Overbeeke

Deel dit artikel