Studenten minder blij met hun opleiding

Studenten van universiteiten en hogescholen zijn iets minder tevreden over hun opleiding dan vorig jaar, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2018. Met name het onderdeel internationalisering scoort minder dan vorig jaar. Landelijk wordt aansluiting op de arbeidsmarkt minder gewaardeerd, maar dit laatste geldt niet voor de TU/e.

door
foto Shutterstock

Elk jaar beantwoorden vele tienduizenden studenten de vragen van de Nationale Studenten Enquête: wat vinden zij van het lesprogramma, de docenten, het rooster, de faciliteiten enzovoorts? Deze keer deden bijna 270 duizend studenten mee.

Een van de vragen is hoe tevreden studenten over het algemeen zijn. Meer dan driekwart van de hbo-studenten was vorig jaar tevreden: 75,3 procent. Deze keer is dat drie procentpunt lager: 72,3 procent. Aan de universiteiten zijn ze beter te spreken over hun opleiding, maar ook daar daalde het percentage tevreden studenten: van 84,6 naar 83,4 procent.

Met de uitkomsten van de enquête kunnen opleidingen worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld de Keuzegids en Elsevier doen. Ook op de website Studiekeuze123, tevens opdrachtgever van de enquête, staan de resultaten.

Veel studenten zouden hun opleiding aanraden aan familie, vrienden of collega’s. Ook over hun stage en de groepsgrootte in het onderwijs zijn studenten goed te spreken. Op deze onderwerpen komen de scores op een schaal van één tot vijf gemiddeld op een vier uit. Aan de TU/e liggen die iets lager (3,88) en ook lager dan vorig jaar.

Internationalisering

Overigens dalen de opleidingsscores bij ‘aandacht voor internationalisering’. Bijna zestig procent van de universitaire studenten is er over het algemeen tevreden over, tegen bijna de helft van de hbo-studenten.

TU/e-studenten zijn dit jaar iets meer tevreden over de mate waarin zij gestimuleerd worden om in het buitenland te gaan studeren, 3.25 in plaats van 3.23 punten vorig jaar. Dit getal is significant hoger dan het landelijk gemiddelde, te weten 3,13. Minder dan het landelijk gemiddelde waardeert de TU/e-student de mate waarin aandacht is voor internationale aspecten en andere culturen.

Engels

Binnen het thema ‘docenten’ wordt is de waardering voor de beheersing van het Engels afgenomen. Het waarderingscijfer aan de TU/e is 3,33 ten opzichte van 3,46 vorig jaar. Het landelijk cijfer voor alle universiteiten is nu 3,68. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) vindt het zorgelijk dat de tevredenheid over de beheersing van de Engelse taal door docenten op Universiteiten is gedaald. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De tevredenheid over internationalisering daalt licht en blijft zeer laag. Zeker nu internationalisering een steeds grotere rol speelt op instellingen is dit zorgwekkend. Het moet vanzelfsprekend zijn dat wanneer je voor een Engelstalige opleiding kiest, je docenten goed Engels spreken.’’  

Loopbaan

De mate waarin studenten het geleerde kunnen toepassen op de praktijk daalt in 2018 voor het eerst. Het percentage tevredenen neemt gemiddeld in totaal met ruim 2 procentpunt af, en dit is zowel zichtbaar in hbo als wo, aldus de NSE.

Over de aansluiting met de beroepspraktijk zijn TU/e-studenten tevredener dan het landelijk gemiddelde voor universiteiten. Praktijkgerichtheid scoort onder TU/e’ers 3,35,  het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 3,33 en het contact met de beroepspraktijk 3,23.

Hieronder de details van de enquête wat betreft de TU/e.

Deel dit artikel