‘TU/e-studenten moeten NSE anoniem kunnen invullen’

Het College van Bestuur ‘hecht zeer veel waarde aan de mogelijkheid dat studenten anoniem de Nederlandse Studenten Enquête kunnen invullen en is daarom ook niet van plan om het sleutelbestand op te vragen’. Met dit bestand kunnen studentengegevens wél bekend worden. Deze reactie van het CvB neemt de ongerustheid grotendeels weg die Groep-één onlangs via een brief had geuit.

Via een brief wees Groep-één het CvB eind november op de ‘donkere kant die aan de NSE zit’. ‘Op aanvraag van universiteiten en hogescholen slaat de NSE haar enquête niet meer anoniem op, maar worden alle antwoorden van studenten gekoppeld aan een code, een pseudoniem. Deze codes kunnen in een zogenaamd sleutelbestand gekoppeld worden aan studentnamen. Sinds kort zijn wij ervan op de hoogte dat onderwijsinstellingen dit sleutelbestand kunnen opvragen’, zo staat in de brief. ‘Concreet betekent dit dat de NSE geen geanonimiseerde enquête is, waarbij alle ingevulde antwoorden zijn te herleiden naar studenten die deze enquête hebben ingevuld.’

Eerder meldde het College al dat de TU/e dit sleutelbestand in het verleden niet heeft opgevraagd. Groep-één wil echter ook garanties voor de toekomst hebben en vroeg het CvB daarom om drie dingen. In de eerste plaats was dat om ‘de privacy van de studenten te garanderen en zich definitief uit te spreken tegen het gebruik van het sleutelbestand’. Ook verlangde Groep-één dat bij het versturen van de NSE duidelijk wordt vermeld dat het om een gepseudonimiseerde enquête gaat en de studentenfractie roept het CvB op om andere universiteitsbestuurders te vragen om hetzelfde te doen.

Anoniem

Deze verzoeken kan het CvB deels honoreren, zo blijkt uit een reactie die de studentenfractie inmiddels kreeg. De strekking daarvan is dat het College er destijds bewust voor heeft gekozen om geen gebruik te maken van het zogenoemde sleutelbestand, omdat het CvB ‘zeer veel waarde hecht aan de mogelijkheid dat studenten de NSE anoniem kunnen invullen’. Het College stelt verder ‘niet voornemens te zijn om in de toekomst het sleutelbestand te gebruiken’.

Studiekeuze 123 - de partij die verantwoordelijk is voor de NSE - moet vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (die per 25 mei 2018 ingaat) aan alle respondenten vragen of zij toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens. Daarvoor is in de NSE 2018 een specifieke toestemmingsvraag opgenomen.

Studiekeuze 123 heeft de TU/e toegezegd om een zinsnede op te nemen bij deze vraag dat de TU/e hiervan geen gebruik zal maken, zo laat het College weten. Het CvB vindt verder dat het aan andere instellingen is om hierin zelf hun koers te bepalen. ‘Studenten kunnen hier natuurlijk wel zelf, via hun netwerk, verder aandacht voor vragen bij de andere instellingen.’

Groep-één is 'heel tevreden' met deze reactie, laat Yoram Meijaard van de fractie weten. “De privacy van de studenten van onze instelling wordt hiermee gewaarborgd. We zouden het netjes vinden als het College bij het versturen van de enquête benoemt dat het niet om een anonieme enquête gaat, ook al wordt het sleutelbestand niet gebruikt. Daarnaast begrijpt Groep-één dat het College de andere universiteiten niet veroordeelt voor het gebruik van het sleutelbestand, maar we betreuren deze keuze wel.”

Deel dit artikel