‘Duizenden banen dankzij buitenlandse studenten’

Haal nog veel meer buitenlandse studenten naar Nederland, zegt een denktank van onder meer vastgoedontwikkelaars gisteren. Dat kan grote steden een bloeiende economie en tienduizenden extra banen opleveren. In een rapport dat de denktank publiceerde, staat dat de groeipotentie voor Eindhoven, gemeten tot 2030, wordt ingeschat op 929 extra banen en 3.700 extra studentenkamers. De jaarlijkse economische impact komt uit op 88 miljoen euro.

Buitenlandse studenten zijn ronduit goed voor de economie van studentensteden, stelt denktank The Class of 2020 in een bondig rapport. Meer studenten betekent immers meer werkgelegenheid in de stad. En als die hoogopgeleiden hier blijven wonen, is het nog beter. Internationale studenten gaan de schatkist 1,57 miljard euro per jaar opleveren, heeft internationaliseringsorganisatie Nuffic eerder berekend. En het zijn nog goede studenten ook: ze halen hoge cijfers en studeren sneller dan Nederlandse studenten.

Waarom niet?

Dus waarom zouden we niet proberen om nog veel meer buitenlandse studenten hierheen te halen, vraagt The Class of 2020 zich af. Er zijn nu zo’n tachtigduizend buitenlandse studenten in Nederland, maar dat kunnen er drie keer zoveel worden.

Het rapport vergelijkt enkele Nederlandse steden en berekent wat de komst van extra buitenlandse studenten zou opleveren. Uitschieter is Maastricht, toch al de meest internationale studentenstad van Nederland. Die stad zou zomaar 473 miljoen euro per jaar winst kunnen boeken. 

Voor Eindhoven is de economische impact aanzienlijk minder: 88 miljoen euro. Volgens de onderzoekers komt dit omdat de meeste opleidingen in het hbo nog niet Engelstalig zijn, waardoor de groei van het aantal internationale studenten relatief bescheiden blijft. In het meest gunstige scenario stijgt dat aantal van 5.806 in het collegejaar 2016-2017 naar 9.510 in 2030. In Enschede bijvoorbeeld verwachten de onderzoekers een aanzienlijk sterkere groei: van 4.623 naar 11.440 internationale studenten. Daar komt de jaarlijkse impact dan ook uit op 161 miljoen euro.  

Maar om die prognoses allemaal waar te kunnen maken moet er wel veel meer woonruimte voor studenten komen, waarschuwt het rapport. En daarvoor zou Nederland allerlei regels voor de woningmarkt moeten schrappen. 'De huidige overregulering houdt (internationale) investeerders onnodig buiten de deur', staat in het rapport.

Welcoming

Die aanbeveling komt niet uit de lucht vallen. The Class of 2020 is in 2011 opgericht. De in Amsterdam gevestigde organisatie doet onderzoek naar de woningmarkt voor studenten en organiseert conferenties. Ze heeft een netwerk gecreëerd dat erop gericht is om studentenhuisvesting efficient, international and welcoming te maken.

Partners zijn onder meer vastgoedontwikkelaars, onderwijsinstellingen en city leadership officials. In de lijst staan bijvoorbeeld internationaliseringsorganisatie Nuffic, universiteitenvereniging VSNU en de Vereniging Hogescholen, maar ook The Student Hotel, Property EU, Casa, Bouwfonds en Xior Student Housing.

“Ik herken wel wat er in het rapport staat”, zegt directeur Ardin Mourik van het kenniscentrum voor studentenhuisvesters Kences. Zijn organisatie is niet bij The Class of 2020 betrokken. “We hebben de impact van studenten op de economie van steden zelf ook weleens laten onderzoeken.”

Het is bekend dat de stedelijke economie groeit als er meer studenten komen, zegt Mourik. “Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Den Haag graag een echte studentenstad wil zijn. Er liggen inderdaad kansen om de Nederlandse studentensteden nog beter neer te zetten als kennissteden.”

De internationalisering van het hoger onderwijs ligt inmiddels steeds vaker en heviger onder vuur. De politiek is gevoelig voor de kritiek dat opleidingen steeds meer ‘verengelsen’ en wil die trend afzwakken – al ziet de Tweede Kamer weinig in een studentenstop voor buitenlanders.

Deel dit artikel