Hoogleraar Kitty Nijmeijer krijgt Academic Society Award

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award uit aan Kitty Nijmeijer, hoogleraar Membraantechnologie aan de TU/e. Nijmeijer krijgt de prijs vanwege het grote belang van haar onderzoek en de aansprekende wijze waarop zij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij.

Kitty Nijmeijer, die eind 2015 de overstap maakte van de Universiteit Twente naar de TU/e, voert bij de faculteit Scheikundige Technologie onderzoek uit naar membranen. “Ik ben ontzettend blij en zeer vereerd dat ik de Academic Society Award heb gewonnen”, zegt Nijmeijer. “Al vanaf het begin van mijn wetenschappelijke carrière heb ik geprobeerd om onderzoek en maatschappij met elkaar te verbinden, ook toen dat nog niet zo vanzelfsprekend was. Deze prijs is dan ook een grote erkenning voor mij persoonlijk en voor het onderzoek van onze groep.”

In 2014 werd haar onderzoek in de praktijk gebracht op de Afsluitdijk in de eerste blauwe energiecentrale ter wereld. In deze centrale wordt het mengen van rivier- en zeewater gebruikt om duurzame energie op te wekken. In zout water bevinden zich meer geladen deeltjes (zout-ionen), dan in zoet water. Wanneer tussen beide een membraan wordt geplaatst, vindt ionentransport plaats, dat omgezet wordt in elektriciteit. Membranen kunnen ook gebruikt worden voor het verwijderen van medicijnresten uit water, het terugwinnen van waardevolle stoffen zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden en voor het maken van bioplastics of biobrandstof.

Circulaire economie

Nijmeijer zegt dat technologie in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. "Ik ben ervan overtuigd dat we onze lineaire economie moeten omvormen tot een duurzame, circulaire economie. Dat is een enorme technologische en maatschappelijke transitie. Alleen ingenieurs kunnen abstract wetenschappelijk onderzoek vertalen naar concrete toepassingen. Door op een begrijpelijke manier over ons onderzoek te vertellen, wil ik hen laten zien hoe mooi technologie is en wil ik overbrengen dat vrijwel alles wat we gebruiken, consumeren en doen alleen mogelijk is dankzij die technologie.”

KIVI-directeur Micaela dos Ramos licht toe waarom de keuze op Nijmeijer gevallen is: “Haar onderzoek zorgt voor belangrijke innovaties op het grensvlak van duurzame energie, water, materialen en grondstoffen. Nijmeijer wordt door KIVI onderscheiden vanwege de hoge kwaliteit en maatschappelijke betekenis van haar onderzoek en de wijze waarop zij zich via diverse gremia onvermoeibaar inzet om kennis en bewustwording voor deze thema’s te genereren en het debat te stimuleren."

Op 16 maart geeft Nijmeijer een lezing over haar onderzoek op TEDxAmstelveen.

De KIVI Academic Society Award bestaat sinds 2015 - de eerste werd toegekend aan TU/e-hoogleraar Maarten Steinbuch - en is bestemd voor hoogleraren die zich onderscheiden door uitmuntend onderzoek en hun vermogen om op aansprekende wijze de verbinding tussen wetenschap en maatschappij te leggen. De award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Dag van de Ingenieur, wanneer ook de Prins Friso Ingenieursprijs wordt uitgereikt aan de Ingenieur van het Jaar. De Dag van de Ingenieur vindt  dit jaar plaats op 21 maart bij het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen.

Foto | Angeline Swinkels

Deel dit artikel