Kitty Nijmeijer.

Twentse chemisch technoloog Kitty Nijmeijer naar TU/e

Het College van Bestuur heeft Kitty Nijmeijer benoemd tot hoogleraar aan de TU/e-faculteit Scheikundige Technologie. Het betekent dat Nijmeijer overstapt van de Universiteit Twente, waar ze sinds 2012 leiding gaf aan de onderzoeksgroep Membrane Science & Technology.

Nijmeijer zal in Eindhoven een nieuwe onderzoeksgroep Membrane Separations oprichten. Het onderzoek van haar groep gaat zich richten op de ontwikkeling van nieuwe membranen voor technologische toepassingen op het gebied van duurzame energie en schoon water.

Een membraan is een filter: het laat sommige stoffen wel door en houdt andere componenten juist tegen. Membranen worden gebruikt om verschillende componenten van elkaar te scheiden. Met haar groep zal Nijmeijer (43) zich richten op het modificeren van de membraaneigenschappen om scheidingsprocessen effectiever en efficiënter te maken.

Om de overgang naar een duurzame, biobased society (met meer ‘groene’ grondstoffen en hergebruik van materialen) mogelijk te maken, zijn nieuwe materialen en technologische oplossingen noodzakelijk ter vervanging van traditionele en bestaande membranen en processen. Datzelfde geldt ook voor het opwekken van energie met behulp van membranen of voor de productie van schoon water.

Nijmeijer maakt de overstap van Twente naar de TU/e omdat de Eindhovense faculteit ST leidend is op het gebied van onderzoek en onderwijs in zowel de organische materiaalkunde als de procestechnologie. De expertise van Nijmeijer sluit nauw aan op beide domeinen. Naar eigen zeggen biedt de overstap naar de TU/e haar nieuwe kansen om de verbinding te versterken tussen de ontwikkeling van nieuwe membraanmaterialen en de procestechnologische toepassing van die membranen.

De hoogleraar is ingenomen met haar benoeming: "De faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e is een dynamische faculteit met een duidelijke visie. De overstap geeft mij gelegenheid mijn onderzoek verder uit te bouwen en nieuwe onderzoekslijnen op te zetten. Ook aan het onderwijs aan de TU/e wil ik graag een belangrijke bijdrage leveren."

Gevoelig

Aan UT Nieuws, het blad en de nieuwssite van de Universiteit Twente, laat Nijmeijer weten het tegelijkertijd jammer te vinden om weg te gaan uit Enschede. Ze benadrukt dat een en ander in goed overleg met de decaan van haar faculteit en UT-rector Ed Brinksma is verlopen. Nijmeijer zegt ook te snappen dat haar overstap naar Eindhoven gevoelig kan liggen. In 2010 verruilden vier Twentse procestechnologen de UT ook al voor de TU/e, destijds tot onaangename verrassing van het Twentse College van Bestuur.

Of er meer mensen van haar Twentse vakgroep meeverhuizen naar Eindhoven, weet Nijmeijer nog niet, zo noteerde UT Nieuws. "Op dit moment is alleen zeker dat ik naar Eindhoven zal gaan. Er is op dit moment nog niet concreet met anderen gesproken, maar ik mag zelf de nieuwe vakgroep inrichten. Er moet zeker per persoon gekeken worden of iemand in Eindhoven aan de slag gaat, maar daar kan ik niet alleen zelf over beslissen."

Kitty Nijmeijer was ruim vijftien jaar actief aan de Universiteit Twente. Na haar promotie bij de leerstoel Membraantechnologie in 2003 is zij enkele jaren verantwoordelijk geweest voor het Europees Membraaninstituut (EMI) van de UT, dat inhoud geeft aan het valorisatieonderzoek van de leerstoel. Vervolgens maakte ze de overstap naar het academische onderzoek en onderwijs. Sinds 2012 is ze hoogleraar Membrane Science and Technology aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de UT.

Decaan Jaap Schouten van de faculteit ST is enthousiast over de aanstelling van Nijmeijer als hoogleraar. "Het betekent een aanmerkelijke versterking van ons onderwijs en onderzoek op het raakvlak van materialen en procestechnologie. Bovendien streven we naar meer vrouwelijk toptalent aan onze universiteit. Wij verwachten dat zij, met haar groep, een geweldige meerwaarde brengt voor zowel onze studenten als onze onderzoekers.”

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel