CvB en UR vinden elkaar in debat over lunchlezingen

Vorige week konden de studentengroeperingen in de U-raad en het College van Bestuur nog niet tot een vergelijk komen over het inkorten van de middagpauze tot een uur. Bedrijven konden in die tijd geen goede lunchlezing geven, aldus de U-raad. Gisteren spraken beide partijen met elkaar en werd besloten gezamenlijk een onderzoek uit te voeren dat moet leiden tot de meest ideale oplossing. Maar wel binnen de tijdspanne van één uur.

Erik van Heijst en Yoram Meijaard van Groep-één vertellen nog maar eens waarom de lunchlezingen voor studenten zo belangrijk zijn voor hun carrièreplanning. “Met het bijwonen van deze laagdrempelige bijeenkomsten kunnen studenten al in hun tweede en derde jaar zien welke bedrijven in hun vakgebied mogelijk interessant zijn. Dat kan meewegen bij hun keuze voor de masteropleiding. Los van de lezing, waarvan er elke week wel een plaatsvindt bij een van de studieverenigingen, is er dan ook de mogelijkheid om even met mensen van het bedrijf te praten. Dat zijn voor een student de eerste kostbare contacten. Vooral dat onderdeel dreigt verloren te gaan als er nog maar een half uurtje beschikbaar is”, zegt Van Heijst.

Want volgens hem gaat veel tijd op aan het naar de lezing toegaan en de trip terug naar de faculteit. “In het meest extreme geval kan je dat al twee maal een kwartier kosten, al zal dat minder worden als het Paviljoen dit jaar verlaten wordt”, aldus Van Heijst. “Als bedrijven op grond hiervan afhaken, is dit schadelijk voor de carrièreperspectieven van onze studenten en missen de studieverenigingen de inkomsten die ze met dit soort lezingen genereren.”

Lunchlezingen zijn voor een student de eerste kostbare contacten

“Maar ook voor alle medezeggenschapsorganen of groepen die samen aan een project werken, is de middagpauze eigenlijk het enige moment om elkaar te kunnen spreken”, vult Meijaard aan. “Ook daar heeft dat kwartier minder middagpauze effect op.”

Verhelderend

Het gesprek met het College van Bestuur noemen Van Heijst en Meijaard verhelderend voor beide partijen. Van Heijst: “Bij het CvB hebben we het belang van de lunchlezingen goed kunnen toelichten. Dat die zo belangrijk zijn voor studenten, had men zich niet in die mate gerealiseerd. Wij zijn beter op de hoogte van de redenen waarom niet een kwartier eerder kan worden begonnen. Dat heeft te maken met de studenten die met de trein komen, met docenten met schoolgaande kinderen en met het feit dat iedereen toch zo vroeg mogelijk weer naar huis wil.”

Afgesproken is nu om te gaan onderzoeken hoe bedrijven binnen een middagpauze van een uur toch een kwalitatief goede lezing kunnen geven. “Daar nemen de U-raad en het CvB samen het initiatief voor en alle communicatie daarover zal ook gezamenlijke naar buiten worden gebracht”, zegt Van Heijst. “Alle partijen die ermee te maken hebben, worden bij dit onderzoek betrokken.”

Het CvB heeft ook aangegeven actief met bedrijven in contact te willen treden over deze kwestie.

Erik van Heijst
Lid van Groep-één

Zelf denkt hij dat een belangrijk deel van de oplossing al gevonden kan worden in het aanwijzen van een centraal gelegen locatie op de campus voor het houden van alle lezingen. “Daarbij denken we aan een ruimte in MetaForum of in Atlas. Doorgaans gaat het om groepen van twintig à dertig studenten, dus daar moet een ruimte voor te vinden zijn. Het CvB heeft ook aangegeven actief met bedrijven in contact te willen treden over deze kwestie. Over drie jaar willen we het nieuwe rooster evalueren en de lunchlezingen zijn daar dan een onderdeel van.”

Deel dit artikel