Foto | Shutterstock

Uitzonderingsregels voor cum laude wel of niet in de OER

Masterstudenten die meer dan 32 maanden over hun opleiding doen, komen aan de TU/e in principe niet meer in aanmerking voor een cum laude. De Adviescommissie Examens Masteropleidingen (AEM) vindt het niet wenselijk dat de uitzonderingsregels hierop vooraf worden opgesteld. Dinsdag drong Groep-één daar in de U-raadsvergadering juist wel op aan; de studentengroepering wil ze ook een plek geven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

door
afbeelding Shutterstock

Wat zijn precies de uitzonderingsregels waardoor iemand die langer dan 32 maanden over zijn master heeft gedaan, toch nog in aanmerking komt voor een cum laude? De U-raad had de Adviescommissie Examens Masteropleidingen (AEM) verzocht om over die regels meer duidelijkheid te verschaffen, het liefst in de vorm van een overzichtelijke lijst.

In een schriftelijke reactie op dat verzoek stelt de AEM dat het niet wenselijk is zo'n lijst te maken. De commissie voegt eraan toe dat het bij dit soort zaken altijd per individueel geval wordt bekeken. Ook wijst de AEM erop dat het maar om een bijzonder klein aantal studenten gaat dat een beroep doet op een uitzonderingsregel, omdat de groep die in aanmerking komt voor een cum laude, sowieso niet groot is.

Kader

Luuk Meeuwis van Groep-één drong er dinsdag in de U-raadsvergadering bij rector Frank Baaijens toch op aan dat zo’n lijst met uitzonderingsregels wordt opgesteld en dat die ook wordt opgenomen in de OER voor het nieuwe collegejaar. Volgens Meeuwis biedt het de studenten die vragen hebben over de uitzonderingsregels, of die er een beroep op willen doen, daarmee een kader waarop ze kunnen terugvallen. “Het kan voor een student ook een rol spelen bij zijn beslissing of hij wel of niet een bestuursjaar wil gaan doen tijdens zijn master. Daarmee loopt hij namelijk de kans de termijn van 32 maanden te overschrijden”, aldus Meeuwis.

Voorlichting

De AEM wil liever dat de studieadviseur studenten voorlicht over wat mogelijk is. In de vergadering zelf werd door de rector voorgesteld om hier een speciale site voor te bouwen, waar informatie te vinden is over alles wat te maken heeft met de cum-lauderegeling. Want ook Baaijens is huiverig om een lijst te maken en die een plek in de OER te geven. “Ik weet op dit moment niet wat daarvan de juridische implicaties zijn. Dat moeten we uitzoeken”, aldus de rector. Volgens hem zou zo’n lijst ook beperkingen kunnen opleggen aan de AEM-leden bij hun besluitvorming.

Als compromis werd dinsdag besloten om te kijken of in de OER bij de cum-lauderegeling verwezen kan worden naar een lijst met uitzonderingen die er op dit moment al wel in staat, zoals voor het bindend studieadvies. Baaijens zei met zo’n oplossing wel te kunnen leven.

Deel dit artikel