Infraroodstralen ‘tellen’ studentaantallen in collegezalen

In vijf collegezalen hangt sinds deze week een kastje waarmee via infraroodsensoren de zaalbezetting nauwkeuriger kan worden gemeten. Het uiteindelijke doel hiervan is om onderwijsruimtes aan de TU/e efficiënter in te zetten. Tot nu toe worden de studenten handmatig geteld. Het gaat nog om een pilot tijdens het eerste kwartiel en als de metingen nauwkeurig genoeg blijken, worden tachtig zalen met de apparatuur uitgerust. De gegevens worden niet voor vakevaluaties ingezet.

Kijk je omhoog bij de deurpost van Collegezaal 3 in het Auditorium, dan zie je daar een klein, wit kastje hangen. Via dit kastje, dat infraroodstralen uitzendt, wordt vanaf nu het aantal aanwezigen in de collegezaal gemeten. Komt er iemand de collegezaal binnen dan telt het op; gaat er iemand weg dan wordt dat afgetrokken van het aantal. ’s Nachts gaat de teller weer op 0. Vergelijkbare kastjes hangen nu in Auditorium 16, MetaForum 7 en 8 en in Atlas 0.825/0.820.

Het komt nu geregeld voor dat colleges uitvallen, de lesstof in minder tijd dan gepland wordt aangeboden of dat er minder studenten komen opdagen dan verwacht. Gevolg: zalen staan leeg of een kleinere zaal was ook goed geweest – en dat in een tijd waarin de TU/e al niet te ruim in haar jasje zit en dat jasje de komende jaren ook nog eens volgens alle prognoses steeds harder gaat knellen.

Ruimtegebrek

Op verschillende manieren wordt naar oplossingen gezocht voor het verwachte ruimtegebrek, en een daarvan is de efficiëntere benutting van met name de grotere zalen – omdat die de grootste bottleneck bij het inroosteren zijn. Tot nu toe tellen studentassistenten het aantal studenten via camerabeelden van colleges, maar die methode laat qua nauwkeurigheid te wensen over – al is het alleen al omdat ze geen zicht op de hele zaal hebben.

Projectmanager Peggie Rombout en Jim Bergmans (beleidsadviseur bij Education and Student Affairs) benadrukken dat de tellingen anoniem zijn. Bergmans: “Het gaat er ons alleen om dat we de zaalbezetting nauwkeuriger kunnen meten. Verschillende docenten vreesden dat we de aantallen gaan gebruiken om vakken te evalueren, maar dat is zeker niet het geval.” Rombout vult aan: “Het gebeurt volledig anoniem en mensen zijn sowieso niet herkenbaar, dat kan ook niet via infrarood.”

Evaluatie

Het was nog niet zo eenvoudig om een geschikt systeem te vinden, vertellen de twee projectmedewerkers. De telsystemen die worden gebruikt in onder meer de detailhandel of op vliegvelden bleken ‘schrikbarend duur’ en andere universiteiten hebben nog geen dergelijk systeem.

Na het eerste kwartiel volgt een evaluatie van deze pilot. Als de tellingen nauwkeurig genoeg blijken, worden zo’n tachtig centraal verroosterde onderwijsruimtes met de apparatuur uitgerust. De telgegevens worden geanalyseerd en, in combinatie met de prognoses en inschrijvingen voor het aantal studenten, gebruikt als input voor het rooster voor volgend collegejaar. 

 

Deel dit artikel