Foto | Bart van Overbeeke

Zoektocht naar betere telsensoren na mislukte pilot

De sensoren waarmee duidelijker moest worden hoeveel studenten in collegezalen zitten, bleken al snel niet goed te werken. Bij wijze van pilot zijn die sensoren in september in vijf collegezalen geplaatst. De TU/e blijft nu voorlopig handmatig tellen en er wordt gezocht naar betere - en betaalbare - sensoren.

Het was in september al vrij snel duidelijk dat de sensoren die toen net waren geplaatst, niet voldeden. In die periode zijn in vijf collegezalen kastjes opgehangen waarmee via infraroodsensoren de zaalbezetting nauwkeuriger moest worden gemeten. Het uiteindelijke doel hiervan was om onderwijsruimtes aan de TU/e efficiënter in te zetten. 

“Het product bleek onvolwassen en ontzettend onnauwkeurig”, concludeert Peggie Rombout, projectmanager bij Education and Student Affairs. Het dashboard waarin data werden getoond, werkte deels niet en de tellingen vertoonden een grote afwijking, laat Rombout weten. Zo werden er bijvoorbeeld dertig in plaats van de aanwezige tweehonderd studenten geteld. Met de leverancier is afgesproken dat de TU/e niet hoeft te betalen en de pilotsensoren zijn eerder dan gepland verwijderd. “En daarmee is de kous af”, stelt Rombout.

Experimenteren

De stuurgroep Roosteren heeft vorige week besloten dat de komende tijd handmatig wordt geteld en dat daarnaast geëxperimenteerd wordt met commerciële en betaalbare telsensoren. Jim Bergmans, programmamanager Roosteren: “De goedfunctionerende sensoren zijn nu gewoonweg te duur. We verwachten dat er wel meer, betere en ook beter betaalbare systemen op de markt komen, maar dat is nu nog heel pril. We moeten bovendien meer ervaring opdoen met de analyse van de data die worden gegenereerd.”

De stuurgroep heeft voorlopig twee jaar uitgetrokken voor die zoektocht, “maar als we eerder een systeem vinden dat aan onze eisen voldoet, gaan we daar uiteraard mee aan de slag”, stelt Bergmans. 

Ook binnen de TU/e wordt gekeken naar mogelijkheden, specifiek bij de onderszoeksgroep Crowd Flow bij Technische Natuurkunde. Die onderzoekers zetten telsensoren in voor onder meer het tellen van mensen in stations of bij drukke verkeerspunten.

De stuurgroep wil bovendien kijken of de tellingen breder kunnen worden ingezet op de campus. Bergmans: “We bespreken die mogelijkheden met Dienst Huisvesting. De aantallen zijn niet alleen interessant voor de onderwijsplanning, maar het is ook goed om te weten hoeveel mensen überhaupt van bepaalde gebouwen gebruikmaken en hoe niet alleen collegezalen maar ook OGO-ruimtes worden benut.”

Deel dit artikel