Studentenopkomst stabiliseert, DAS Eindhoven wint een zetel

Het opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de negen studentenzetels in de universiteitsraad - 31,55 procent -was dit jaar nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Studentengroepering DAS won een zetel en heeft er nu drie. Fusiepartij Groep-één|ESR behield met zes zetels een ruime meerderheid. De opkomst voor de verkiezing van de Dienstraad, waar dit jaar voor het eerst sinds lange tijd meer kandidaten dan zetels waren, was met 51,65 procent uitzonderlijk hoog. Maar liefst 444 OBP'ers brachten hun stem uit.

Naomie Amsing, ook na deze verkiezingen nog een half jaar fractievoorzitter van Groep-één|ESR, had de zetelwinst van concurrent DAS Eindhoven maandag al voorspeld. Op zich vindt ze het geen verkeerde uitslag, “want met die extra zetel heeft DAS er in de U-raad nu drie en daarmee ook meer slagkracht en dat is uiteindelijk ook winst voor de hele studentengemeenschap”.

De opkomst onder de studenten voor de verkiezing van hun negen vertegenwoordigers in de U-raad lag ditmaal op 31,55 procent en was daarmee slechts een fractie lager dan een jaar daarvoor: 31,63 procent. Daarmee komt in ieder geval voor even een einde aan de terugloop van het opkomstcijfer, die zich al enige jaren voordeed.

Substantiële stijging

Bij de verkiezing van de negen raadsleden van personeelsfractie PUR, die eens in de twee jaar is, was de opkomst zelfs substantieel gestegen ten opzichte van 2017. Toen lag die op 30,7 procent, nu was dat 37 procent. U-raadsvoorzitter Trees Klaver, die onlangs werd herkozen voor een zittingsperiode van nog eens vier jaar, toonde zich zichtbaar verheugd met dit resultaat. Ook hier moest echt gekozen worden, want voor negen zetels hadden zich elf kandidaten gemeld. Diana Heijnerman-Douma, oudgediende in de raad en werkzaam bij Electrical Engineering, behaalde de meeste stemmen.

De Dienstraad kent nu weer een volledige bezetting van alle dertien zetels en twee kandidaten nemen plaats op de reservelijst. Marjan van Ganzenwinkel, medewerker bij het Communicatie Expertise Centrum, stelde zich voor het eerst kandidaat voor de Dienstraad en behaalde de meeste stemmen: 84 van 444 die de afgelopen twee dagen werden uitgebracht. Dat aantal van 444 is goed voor 51,65 procent van alle medewerkers van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) die stemgerechtigd zijn. Het was dit jaar het op één na hoogste opkomstpercentage.

Het hoogste opkomstcijfer werd ditmaal behaald bij Bouwkunde. Daar stemde 53 procent van de studenten voor hun vertegenwoordigers in de faculteitsraad. De studenten bij Werktuigbouwkunde waren voor deze lokale verkiezing aanzienlijk minder enthousiast: daar nam slechts 19,7 procent de moeite om te stemmen, en daarmee behaalde deze faculteit het laagste opkomstpercentage.

Deel dit artikel