Verkiezingen: dit jaar valt er echt wat te kiezen

De fracties van de studentengroeperingen in de U-raad hebben nooit te klagen over voldoende kandidaten, maar dit jaar heeft ook personeelsfractie PUR die luxe. En sinds lange tijd staan er ook voor de Dienstraad meer kandidaten op de lijst dan er zetels beschikbaar zijn. Morgen en overmorgen kunnen studenten en medewerkers digitaal stemmen voor deze twee medezeggenschapsorganen en voor alle negen faculteitsraden.

door
foto Shutterstock

Blijkbaar is er dit jaar door zowel personeelsgroepering PUR als door de Dienstraad serieus werk gemaakt van het zoeken naar nieuwe kandidaten. Daardoor is er ditmaal op 3 en 4 december ook echt wat te kiezen, en zullen de zetels die nu vrijkomen omdat zittende leden in die beide raden afscheid nemen, nu eens niet stilzwijgend worden ingevuld.

Bij PUR, die in de universiteitsraad negen zetels heeft, maakten bij de laatste vergadering vier leden hun vertrek bekend, en daar kwamen zes nieuwe kandidaten voor terug. Pieter Mandos, contractmanager bij de dienst Information Management & Services (IMS), is één van hen, en is bekend met medezeggenschap vanuit zijn vorige werkkring. “Ik ben nu tweeënhalf jaar werkzaam aan de TU/e en daarvoor heb ik twintig jaar bij KPN gewerkt”, zegt Mandos. “Daar was ik vier jaar lid van de ondernemingsraad en hebben we veel bereikt vanuit een constructieve samenwerking met het bestuur. Dat wil ik ook hier zien te bereiken.”

Mandos wil zich inspannen voor meer slagvaardigheid en commercieel denken binnen de TU/e. “Ik zie veel medewerkers nog conservatief denken en werken. Er wordt hen iets gevraagd en ze doen het. Vraag je ook af eens af waarom iets nu precies gevraagd wordt. Probeer samen te kijken naar het nut van een vraag.” Medewerkers die weglopen voor verantwoordelijkheden, zijn hem in die tweeënhalf jaar ook opgevallen. “Ik zie mensen die meer bezig zijn met de vraag ‘wie kan ik hiervoor verantwoordelijk maken?’ dan dat ze kijken naar de oorzaak van het probleem en naar hoe het is op te lossen.” Mandos wil ook dat medewerkers vertrouwen krijgen, “en zorg voor de juiste balans in werk en waardering, want een compliment kost niets en levert heel veel op”.

Werkdruk

Ook voor Jan Hasker, medewerker Onderwijs en Onderzoek bij Werktuigbouwkunde, is de U-raad nieuw. Hij noemt het nu een mooi moment om zijn faculteit, na een afwezigheid van jaren, daar te gaan vertegenwoordigen. Hiervoor heeft hij jaren in de faculteitsraad zitting gehad. Zijn interesses liggen bij financiën en onderwijs, maar ook bij privacy- en personeelsbeleid. De onderlinge samenwerking verbeteren en de betrokkenheid van studenten en medewerkers vergroten, staat op zijn lijstje. Vertrekkend PUR-voorzitter Jos Coenen heeft hem enthousiast gemaakt voor de U-raad. Belangrijke punten waar hij zich voor wil inzetten, zijn het verlagen van de werkdruk en het op peil houden van de kwaliteit van het onderwijs.

Onderwerpen als de numerus fixus, kleinschalig onderwijs, student-staff-ratio's en internationalisering hebben de warme interesse van Tim Wezeman, postdoc bij Biomedische Technologie. Vanuit de U-raad wil hij zijn steentje bijdragen om het werken en studeren aan de TU/e “nog fijner te maken”. Dat er goed geluisterd wordt naar de wensen die door de faculteiten en de medewerkers worden geuit, is ook iets waar hij zich voor wil inzetten.

Bewondering en verwondering

Toine Kuiper, als data-steward werkzaam bij IMS, is zeer geïnteresseerd om de komende jaren de universiteit eens van de andere kant te bekijken. “Ik heb bij verschillende faculteiten en diensten gewerkt en in die tijd de TU/e zien groeien en veranderen. Soms heb ik dat bekeken met bewondering, soms met verwondering. Toenemende werkdruk en andere moderne ongemakken zijn echter allesbehalve grappig. Aan het oplossen daarvan hoop ik zeker een positieve bijdrage te kunnen leveren. Want ik beschouw de TU/e nog altijd als de mooiste en beste universiteit en dat moet ook zo blijven.”

Lees verder onder de foto's.

Fusie

Naomie Amsing, fractievoorzitter van studentengroepering Groep-één|ESR (begin dit collegejaar ontstaan uit het samengaan van Groep-één en de Eindhovense Studentenraad), zegt te hopen dat de zeven zetels die beide groeperingen nu opgeteld hebben, behouden blijven. "Maar aangezien een redelijk groot gedeelte van de studenten random stemt en DAS nu lijst 1 heeft als enige 'zittende' fractie, houden we er ook rekening mee dat we wellicht een zetel verliezen." 

Volgens Amsing waren de reacties op de fusie wisselend. "Soms begrijpen mensen het echt niet en soms klinkt het mensen wel logisch in de oren. Het is wel positief dat er over de nieuwe groepering Groep-één|ESR wordt gepraat, want veel studenten weten namelijk wel dat er iets was met die twee fracties."

Waar de nieuwe groepering voor staat, is volgens Amsing terug te vinden op de site. De trefwoorden daar zijn onderwijskwaliteit, studentenhuisvesting, diversiteit, student wellbeing en uitbreding van faciliteiten, zoals de mogelijkheid voor studenten om ook ruimtes vast te leggen in de avonduren en in het weekend. Op de vraag wat de reden kan zijn van de jaarlijks teruglopende digitale opkomst bij de verkiezingen, zegt Amsing: "Wij denken dat die zo laag is omdat alles redelijk soepel verloopt binnen deze universiteit. Er zijn weinig zaken waar studenten zich echt over opwinden en daarmee willen stemmen voor verandering."

DAS Eindhoven

Charlot Felderhof, fractievoorzitter van DAS Eindhoven, somt moeiteloos de belangrijkste aandachtspunten van haar partij op: "Studenten een stem geven richting de gemeente met betrekking tot studentenhuisvesting. Video-opnames van alle colleges moeten nog meer prioriteit krijgen. Er moet meer ruimte en ondersteuning komen voor ontwikkeling naast je studie. En Eindhoven moet nog meer op de kaart worden gezet als een studentenstad."  

Dat Groep-één en de ESR zijn gefuseerd, vindt ze logische stap, omdat de verschillen tussen beide groeperingen niet groot waren. "Nu er nog twee partijen zijn, DAS en Groep-één|ESR, met beide hun eigen stem, biedt dat de kiezer meer duidelijkheid", aldus Felderhof. "Het laat ook zien dat de komst van onze partij destijds nodig was, wij hebben andere focuspunten dan Groep-één en ESR."

Felderhof en haar partijgenoten betreuren de terugloop van de opkomst bij de verkiezingen. "Als studentenfracties doen we elk jaar ons best om onszelf zo veel mogelijk te laten zien door middel van posters en door actief campagne te voeren. Maar tijdens het campagne voeren komen we er ook achter dat de meeste studenten vaak geen idee hebben wat de U-raad is en wat we voor hen kunnen betekenen. Ik denk dat het daar misgaat."

Stemmen

Stemmen voor zowel de Universiteitsraad en faculteitsraden als de Dienstraad kan op dinsdag 3 en woensdag 4 december. Links naar de verschillende kandidatenlijsten zijn, zowel naar studenten als medewerkers, eerder al verstuurd via de mail; morgen en overmorgen volgen herinneringsmails inclusief link naar het online 'stemlokaal'. 

Deel dit artikel