Bossche zusters en Kadans zetten beurzenfonds op

Een deel van de opbrengst van de verkoop van het klooster Mariënburg in Den Bosch, waar sinds 2016 JADS in gehuisvest is, is door de Zusters van JMJ in samenwerking met vastgoedexploitant Kadans omgezet in een fonds waaruit de komende jaren studiebeurzen worden gefinancierd. Het gaat om een bedrag van een half miljoen euro en vrijdagmiddag 6 december trad het ‘Mariënburg Campus Fonds’ officieel in werking.

door
foto Shutterstock

Klooster Mariënburg bood in hoogtijdagen onderdak aan tweehonderd zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (kortweg Zusters van JMJ). Drie jaar geleden vertrokken de laatste zusters uit het Bossche klooster om plaats te maken voor de studenten en onderzoekers van JADS (Jheronimus Academy of Data Science), een samenwerkingsverband tussen de Tilburg University en de TU/e.

Bij de verkoop van het klooster hebben de Zusters van JMJ en de nieuwe eigenaar Kadans, de vastgoedexploitant die ook op de campus van de TU/e diverse gebouwen in bezit heeft en beheert, besloten om samen een donatie te doen die ten goede zou komen aan de nieuwe 'bewoners' van het klooster.

Gezamenlijk is een fonds opgericht, het ‘Mariënburg Campus Fonds’, voor een bedrag van 500.000 euro, dat bestemd is voor het verlenen van studiebeurzen. Dit fonds wordt omgezet in een fonds op naam via de ANBI Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Hierdoor kunnen de donateurs zelf de naam, de doelstelling en de startdatum van het fonds bepalen.

Op vrijdagmiddag 6 december trad het fonds officieel in werking door het tekenen van een overeenkomst in de Kapel van Mariënburg. Daarbij aanwezig waren zuster Laetitia Aarnink, provinciale overste van JMJ, Jurrian Lucas en Wim Boers van Mariënburg Campus C.V. en Bert Groenewegen, voorzitter van Stichting Universiteitsfonds Tilburg.

De beurzen zijn bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Unie, voor wie het zonder financiële ondersteuning moeilijk zou zijn om in Den Bosch aan een masteropleiding bij JADS te kunnen beginnen. Voor beide jaren van de masteropleiding krijgen ze een gedeeltelijke ontheffing van de inschrijvingskosten van minimaal achtduizend euro per collegejaar. Het normale collegegeld bedraagt zestienduizend euro per jaar. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een beurs, staan bij JADS online.

Deel dit artikel