Vici-beurs voor TU/e-onderzoek naar vloeibare elektronica

Professor Rembert Duine van de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde krijgt een Vici-beurs, goed voor 1,5 miljoen euro, voor zijn onderzoek naar vloeibare elektronica. De beurs is toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die daarmee vernieuwend onderzoek van gevorderde onderzoekers ondersteunt.

door
foto Shutterstock

Duine, tevens verbonden aan aan het Instituut voor Theoretische Natuurkunde van de Universiteit Utrecht, is erg blij met de toekenning. “Ik zie het als een bekroning op een mooi wetenschappelijk jaar. Met deze beurs kan ik een nieuwe onderzoekslijn opzetten die de fundamentele natuurkunde ontwikkelt voor energiezuinige ict-toepassingen zoals dataopslag en datatransport.”

Het onderzoek naar vloeibare elektronica richt zich op ultrazuivere geleiders, waarin elektronen zich gedragen als een stroperige vloeistof. Het uitwisselen van informatie in elektronische en magnetische systemen (denk aan computers) verloopt daardoor een stuk gemakkelijker, en werkt anders dan bij supergeleiders ook bij kamertemperatuur. Een stuk energie-efficiënter dus.

Spin

Duine gaat de beurs onder meer gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, waarbij elektronen niet langer hun lading aan elkaar doorgeven, maar hun spin. Spin is een magnetische eigenschap van fundamentele deeltjes, die valt te vergelijken met een ingebouwde kompasnaald.

Het onderzoek van Duine bouwt voort op de eerder door hem ontdekte analogie tussen zwarte gaten en magnetische systemen. Hierdoor wordt het in theorie mogelijk om spinsignalen te versterken en zogeheten quantumverstrengeling te genereren. Quantumverstrengeling is een belangrijk ingrediënt voor supersnelle quantumcomputers. 

NWO heeft dit jaar Vici-beurzen toegekend aan in totaal 32 Nederlandse wetenschappers (11 vrouwen, 21 mannen) in heel uiteenlopende onderzoeksgebieden. Klik hier voor een overzicht. 

Deel dit artikel