Vici-beurzen voor onderzoek naar argonmotor en 2D-nanomaterialen

Twee TU/e-onderzoekers hebben ieder een Vici-subsidie van 1,5 miljoen euro in de wacht gesleept. Jeroen van Oijen, universitair hoofddocent bij Werktuigbouwkunde gaat daarmee een revolutionaire verbrandingsmotor ontwikkelen die hernieuwbare brandstoffen omzet in schone energie. Ageeth Bol, hoogleraar bij Technische Natuurkunde, werkt aan tweedimensionale nanomaterialen voor nano-elektronica en duurzame energieopslag.

door
foto Vincent van den Hoogen

De verbrandingsmotor van Jeroen van Oijen en zijn team van de faculteit Werktuigbouwkunde is gebaseerd op een nieuwe techniek, de Argon Power Cycle (APC), die argon gebruikt in plaats van lucht om de brandstof te verbranden. Hierdoor kan een hoger rendement worden behaald en worden geen schadelijke stikstofoxides uitgestoten.  

De verbrandingsmotor gebruikt idealiter waterstof als brandstof, maar werkt ook op biobrandstoffen. Hij functioneert dus ook als er geen waterstof beschikbaar is. Omdat de APC-cyclus gesloten is, verlaat het argon de motor niet. De eventueel geproduceerde koolstofdioxide wordt hergebruikt, waardoor er geen uitstoot is van vervuilende gassen. De APC-motor is ideaal voor gebruik in de energieopslag, omdat hij duurzame energie die als waterstof is opgeslagen, veel efficiënter kan omzetten in elektriciteit dan brandstofcellen.

Van Oijen is erg blij met de NWO-subsidie. "Het stelt mij en mijn team in staat om de geavanceerde computermodellen en lasermeettechnieken te ontwikkelen die nodig zijn om dit duurzame verbrandingsproces te optimaliseren. En dat is geweldig nieuws voor het milieu."

Nieuwe methodes

Professor Ageeth Bol van de faculteit Technische Natuurkunde gaat met haar NWO-Vici-beurs nieuwe methodes ontwikkelen voor de productie van zogenaamde 2D-TMD's (twee-dimensionale overgangsmetaal dichalcogeniden), een veelbelovende nieuwe klasse van nanomaterialen. Het huidige productieproces voor 2D-TMD's biedt onvoldoende controle over de zogenaamde roosterdefecten in deze materialen. Voor de nano-elektronica zijn perfecte 2D-TMD's zonder defecten cruciaal, terwijl het voor toepassing in katalytische reacties in verband met energieopslag juist wenselijk is om defecten op specifieke locaties in de materialen te hebben.

"Deze beurs gaat helpen om defecten in 2D-TMD’s te regelen met behulp van atoomlaagdepositie", zegt Bol. "We willen de aanwezigheid of concentratie van defecten in 2D-TMD's nauwkeurig kunnen manipuleren. Dit zal helpen om het volledige potentieel van deze materialen te realiseren voor gebruik in de nano-elektronica, waar defecten afwezig moeten zijn, en als katalysator in de elektrochemische productie van waterstofgas voor brandstofcellen, waar defecten van vitaal belang zijn".

NWO maakte de jaarlijkse toekenning van de Vici-subsidies vandaag. Van de 242 aanvragers ontvingen 32 academici elk een subsidie van 1,5 miljoen euro. De Vici's zijn gericht op gevorderde academici, om hen te helpen hun eigen onderzoeksgroepen op te bouwen. De beurs is een van de grootste academische beurzen in Nederland die aan particulieren wordt toegekend.

Deel dit artikel