“Bij twijfel had ik Spectrum direct laten ontruimen”

Het gebouw Spectrum is niet onveilig, maar de vloeren voldoen niet meer volledig aan de strengere eisen die in mei zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Volgens Jolie van Wevelingen, directeur Bedrijfsvoering van Technische Natuurkunde en Electrical Engineering, wordt er hard gewerkt aan een oplossing en starten begin 2020 de herstelwerkzaamheden om aan de nieuwe eisen te voldoen. Tot die tijd wordt het gebouw elke twee maanden geïnspecteerd.

“Bij twijfel had ik het gebouw direct laten ontruimen”, vertelt Van Wevelingen als haar gevraagd wordt naar de veiligheid van Spectrum, waarin laboratoria en cleanrooms zijn gevestigd. Toen in oktober 2017 de Erasmus Universiteit een gebouw ontruimde omdat het vanwege het gebruik van breedplaatvloeren mogelijk onveilig zou zijn, richtte de aandacht zich aan de TU/e al snel op Spectrum en Flux. De vloerconstructie in die gebouwen lijkt op die van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei 2017 deels instortte. Dat was ook de reden dat in Rotterdam een gebouw dicht ging.

Hoogleraar Simon Wijte, werkzaam bij de faculteit Bouwkunde, die ook het onderzoek naar de parkeergarage deed, onderzocht destijds de vloeren in Spectrum en Flux en meldde toen dat er geen reden tot zorg was.

Toetsing

De Rijksoverheid scherpte in mei van dit jaar de regels aan voor de toetsing van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Dit, op een advies van Wijte dat was opgesteld na een uitgebreid aanvullend onderzoek. Als reactie daarop kreeg het bureau Zonneveld Ingenieurs opdracht om Flux te toetsen en ingenieursbureau Aronsohn voerde de toets uit voor Spectrum. Uit die onderzoeken kwam naar voren dat Flux de toets had doorstaan. De betonconstructie van Spectrum daarentegen voldeed niet volledig aan de criteria, zo was de uitkomst.

Van Wevelingen en Wijte benadrukken dat die uitkomst niet betekent dat Spectrum, waarin laboratoria en cleanrooms zijn ondergebracht, onveilig is. Volgens hen moeten er enkele aanpassingen worden uitgevoerd om de wapening, die volgens Wijte iets te kort is, "beter te effectueren". Dat kan volgens de hoogleraar op twee manieren. “Zo kunnen carbon-lamellen worden aangebracht op mogelijk kwetsbare plekken, of er kan gewerkt worden met extra ankers in de vloeren, wat betekent dat er geboord zal moeten worden. Enige overlast geeft zo’n operatie altijd wel.” Van Wevelingen vertelt dat alles gedaan zal worden om die te beperken.

Kosten

Volgens Wijte moet Dienst Huisvesting straks beslissen welke oplossing de beste is, “en ongetwijfeld zullen bij gelijkwaardige constructieve oplossingen ook de kosten daarbij een rol spelen”. Bij de bijeenkomst voor de gebruikers eind augustus had Wijte uitleg gegeven over de onderzoeksuitkomsten en de mogelijke oplossingen. “Ik had de indruk dat men de situatie begreep en weer snel overging tot de orde van de dag”.

Dat is ook hoe Van Wevelingen er tegenaan kijkt: “Iedereen was blij dat het goed onderzocht is en dat er nu gewerkt wordt aan een definitieve oplossing. Tot al het herstelwerk is uitgevoerd, zal eens in de twee maanden een inspectie van het gebouw plaatsvinden. Verplaatsen of inhuizen van zware apparatuur is alleen toegestaan na expliciete toestemming. Maar het gebouw staat er al weer achttien jaar en in die tijd hebben we er nog nooit iets vreemds aan gezien.”

Deel dit artikel