Nationale Studenten Enquête: TU/e’ers onverminderd positief

Na een ingrijpende reparatie is de Nationale Studenten Enquête vandaag toch gepresenteerd. Universitaire studenten zijn nog steeds tevreden. De stage en de voorbereiding op de loopbaan scoren iets beter dan vorig jaar. TU/e-studenten zijn overall iets positiever over hun universiteit.

door
foto Brigit Span

Uit de NSE-cijfers blijkt dat de algemene tevredenheid van ruim 92.000 geënquêteerde universitaire studenten onverminderd hoog is: op een schaal van 5 geven ze hun opleiding net als in 2018 gemiddeld een 4,1. Ruim 3.500 TU/e-studenten vulden de enquête in en gaven, net als in 2018, een 4,1 als algemeen oordeel.

De mening van TU/e-studenten over de groepsgrootte, informatievoorziening en kwaliteitszorg steeg een puntje achter de komma (naar respectievelijk een 4,0, 3,6 en 3,9), en de Eindhovense studiefaciliteiten werden beoordeeld met een 3,9 (in 2018 nog 3,7). De enige zakker in de lijst was ‘uitdagend onderwijs’, dat zakte van 3,9 naar 3,8.

Weigering

De Nationale Studenten Enquête (NSE) verschijnt vier maanden later dan gebruikelijk en de studentenoordelen van bekostigde hogescholen zijn er niet in meegenomen. Die weigerden eind maart hun verdere medewerking aan de NSE van 2019 nadat de data onbetrouwbaar waren gebleken. Anders dan de universiteiten en de particuliere hogescholen verwachtten zij geen heil van een hersteloperatie, hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek voldoende mogelijkheden zag.

Jammer

Volgens opdrachtgever Studiekeuze123 is de NSE 2019 nu weer even betrouwbaar als voorgaande edities. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigt dit. Woordvoerder Pauline Thoolen van Studiekeuze123 vindt het jammer dat de hogescholen uiteindelijk niet hebben meegewerkt aan de hersteloperatie, maar heeft daar ook begrip voor. “We hebben een flink beroep moeten doen op de instellingen om alsnog extra gegevens aan te leveren. Dat heeft hun veel tijd en moeite gekost.”

Verplichte deelname

Medio oktober heeft minister Ingrid van Engelshoven een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat bekostigde hogescholen en universiteiten verplicht mee te werken aan de NSE. Omdat ook de gesprekken over een aanpassing van de vragenlijst voor 2020 vastliepen, is zij bang dat het draagvlak voor de NSE afbrokkelt en het voortbestaan van de landelijke enquête onder druk komt te staan.

Deel dit artikel