Geen coronaboetes voor studentenhuisgenoten

Studenten hoeven niet langer bang te zijn dat ze in hun huis of op hun balkon een boete krijgen omdat ze geen anderhalve meter afstand houden. Viktor van ’t Klooster is blij met deze duidelijkheid. Wel vindt hij het jammer dat gemeente Eindhoven nog geen antwoord gaf op de vragen die hij namens het CDJA stelde.

door
foto Shutterstock

Het landelijke Veiligheidsberaad heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zwart-op-wit laten weten dat het verbod op groepsvorming alleen bedoeld is voor de publieke ruimte. “Net als voor anderen geldt in de publieke ruimte voor drie of meer studenten de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.”

De uitzondering voor mensen die een ‘gezamenlijke huishouding’ vormen is in de noodverordeningen voor de publieke ruimte bewust beperkt gehouden, schrijft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

Voor de fijnproevers: alleen “de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn” mogen zich nog gearmd over straat bewegen. De overheid wil voorkomen dat inwoners van allerlei woongroepen, tehuizen en studentenhuizen zich in de publieke ruimte niet aan de 1,5 meter hoeven te houden.

Eindhoven

Bouwkundestudent en voorzitter van de Brabantse jongerenafdeling van het CDA Viktor van ’t Klooster vroeg vorige week al om duidelijkheid aan de gemeente Eindhoven. “Helaas hebben we nog geen officieel antwoord ontvangen van burgemeester Jorritsma. In andere Nederlandse studentensteden is dat antwoord al wel verstuurd, dus ook in Eindhoven verwachten we dat dit antwoord nog wel zal komen. Ik vind het natuurlijk jammer dat de gemeente daar zo lang op laat wachten, terwijl er wel onduidelijkheid was over de regels. Naar aanleiding van onze actie stelde het Eindhovens Dagblad onze vragen aan de veiligheidsregio, waarin de veiligheidsregio gelukkig wel al heeft aangegeven dat er niet gehandhaafd wordt wanneer bewoners samen komen in gemeenschappelijke ruimtes of tuinen.”

Begrip

De voorzitter vindt het in ieder geval erg fijn dat er met de brief van het landelijke Veiligheidsberaad duidelijkheid geschapen wordt. “Studenten vallen dus duidelijk niet onder de uitzondering voor huishoudens. In de brief geven ze aan dat er bewust voor gekozen is om geen uitzondering te maken voor studentenhuizen, zodat studenten in de publieke ruimte wel afstand moeten houden.”

Van ‘t Klooster vraagt zich af hoeveel zin dat heeft wanneer studenten binnenshuis geen afstand van elkaar kunnen houden, maar hij snapt de redenatie. “Deze ‘bewuste’ keuze is gemaakt zodat studenten buitenshuis niet het beeld creëren dat mensen zich niet aan de regels houden. Dat helpt de handhaving. Ik heb daar begrip voor. Ik zou ieder studentenhuis daarom willen oproepen zich aan de regels te houden. Het zijn moeilijke tijden, waarin helaas veel doden vallen te betreuren en ook jongeren krijgen veel last van dit virus. Houd rekening met elkaar, houd voldoende afstand!”

Hoewel er in Amstelveen eerder beboet werd, kent Van ’t Klooster in Brabant geen studenten die op de bon werden geslingerd. “Er zijn in Eindhoven wel al boetes uitgedeeld aan jongeren, maar nog niet aan studenten uit hetzelfde huishouden.”  LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten gaat ervanuit dat eerder opgelegde boetes zullen worden kwijtgescholden en raadt studenten aan om ze in elk geval niet te betalen. “Wie toch in beroep moet, zullen we als LSVb steunen.”

Deel dit artikel