Nationale Wetenschapsagenda verdeelt 93 miljoen euro

Is de kust nog goed beschermd? Hoe versterken we de democratie? Hoe blijven antibiotica in de toekomst effectief? Met 93 miljoen euro gaan 21 consortia van universiteiten, hogescholen, stichtingen en bedrijven aan de slag met urgente vraagstukken. Bij deze toekenningsronde is de TU/e bij geen enkel project penvoerder en maar bij vier projecten medeaanvrager.

door
illustratie Jolygon / Shutterstock

De Nationale Wetenschapsagenda is voortgekomen uit een verzameling van zo’n twaalfduizend vragen uit de samenleving waar de wetenschap een antwoord op zou kunnen vinden. Ze gingen over veiligheid, gezondheid, klimaatverandering enzovoorts.

De overheid greep de Nationale Wetenschapsagenda aan om wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke partijen bijeen te brengen. Want voor het oplossen van complexe en maatschappelijk relevante vragen is een laboratorium niet genoeg: je hebt de buitenwereld nodig. Daarom zetten allerlei grote consortia samen de schouders eronder.

NWO heeft nu 93 miljoen euro verdeeld. Er zijn meer thema’s en beurzen. Sinds 2020 staat de Nationale Wetenschapsagenda elk jaar voor ruim 130 miljoen euro op de begroting van het ministerie van OCW.

Het grootste bedrag (9,9 miljoen euro) gaat deze keer naar het project ‘Virtual Human Platform’, waarin de partijen werken aan het proefdiervrij testen van chemicaliën en geneesmiddelen. Zeven universiteiten en een hogeschool doen eraan mee, samen met onder meer de Nierstichting, Stichting Proefdiervrij en bedrijven als Shell en Bayer. Er zijn 21 consortia beloond voor hun aanvraag, en vooral de Universiteit Utrecht zit er vaak tussen: maar liefst 34 keer, waarvan vijf keer als ‘penvoerder’, oftewel hoofdaanvrager. 

TU/e

De TU/e was vorig jaar zeer succesvol bij de eerste bekendmaking van gehonoreerde projecten. Zo werd het penvoeder van INTERSECT, een nationaal onderzoeksproject gericht op een veilig Internet of Things, waar 45 partijen - universiteiten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid - aan deelnemen en waar NWO bijna tien miljoen euro in steekt. Daar vond onlangs de aftrap van plaats. Ditmaal is de TU/e van geen enkel project penvoerder en haakt het aan bij 'slechts' vier projecten als medeaanvrager. De 4TU.Federatie-partners Delft, Twente en Wageningen scoren ditmaal wat dat aangaat stukken beter.

Renee Westenbrink, hoofd Research Policy aan de TU/e, zegt nog kennis te moeten nemen van de nieuwe lijst. "De oproep om deel te nemen aan de calls voor projecten ligt bij de faculteiten en instituten", zegt Westenbrink. "Je ziet vaak dat die gedaan worden vanuit al bestaande consortia. Vorig jaar was de TU/e er met INTERSECT zeer succesvol mee. Dat het nu minder is, is zeker geen reden tot paniek. Wetenschappers moeten zelf de afweging maken of ze ergens op willen inschrijven, en daarbij kan ook de vraag spelen of ze vinden dat ze met hun onderzoek daarvoor al ver genoeg zijn."

Verdeling Nationale Wetenschapsagenda 2020

Aanvragers

Hoofdaanvrager

Medeaanvrager

Totaal

Universiteit Utrecht

5

29

34

Technische Universiteit Delft

1

25

26

Wageningen University & Research

2

20

22

Amsterdam UMC - Locatie VUmc

1

20

21

Universiteit Leiden

 

20

20

Universiteit van Amsterdam

1

17

18

Rijksuniversiteit Groningen

1

13

14

Radboud Universiteit Nijmegen

 

13

13

Vrije Universiteit Amsterdam

2

11

13

Leids Universitair Medisch Centrum

2

10

12

Universiteit Twente

1

11

12

NWO-institutenorganisatie

2

8

10

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

10

10

Erasmus MC

1

7

8

Maastricht University

 

7

7

Van Hall Larenstein

7

7

HAS Hogeschool

 

6

6

Maastricht UMC+

1

5

6

Tilburg University

1

5

6

Hogeschool Utrecht

 

5

5

Technische Universiteit Eindhoven

 

4

4

UMC Utrecht

 

5

5

KNAW

4

4

Amsterdam UMC - Locatie AMC

 

3

3

Erasmus Universiteit Rotterdam

 

3

3

Hogeschool van Amsterdam

 

3

3

Stichting Wageningen Research

 

3

3

De Haagse Hogeschool (HHS)

 

2

2

Nationaal Museum van Wereldculturen

2

2

Sociaal en Cultureel Planbureau

 

2

2

TNO Delft

 

2

2

TNO Zeist

 

2

2

Universitair Medisch Centrum Groningen

2

2

Waag | technology & society

 

2

2

Den Hartogh Liquid Logistics B.V.

 

1

1

Fontys Hogeschool

 

1

1

Game Architect

 

1

1

GGZ - Geestelijke Gezondheidszorg

 

1

1

Hogeschool iPabo

 

1

1

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 

1

1

Hogeschool Windesheim

 

1

1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1

1

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

1

1

NHL Stenden Hogeschool

 

1

1

Philips Research Eindhoven

 

1

1

Saxion Hogeschool

 

1

1

TNO

 

1

1

TNO Helmond

 

1

1

TNO Rijswijk

 

1

1

TNO Utrecht

 

1

1

Trimbos-instituut

 

1

1

    

Eindtotaal

21

306

327

Deel dit artikel