Postdocs verenigen zich aan TU/e

Postdocs aan Nederlandse universiteiten kampen met onzekere carrièreperspectieven, stress en depressieklachten en in de laatste cao wordt daarom een doelgroepbeleid voor postdocs aanbevolen. Aan de TU/e heeft de vers opgerichte 'TU/e Postdoc Association' afgelopen week haar eerste event gehouden.

door
foto Willem van Hoorn

Aan de TU/e zijn 280 postdocs, wetenschappers die na hun promotie zijn aangesteld om enkele jaren onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen. Volgens Willem van Hoorn, beleidsmedewerker internationalisering bij DPO, vallen zij qua begeleiding een beetje tussen wal en schip. “Voor UD’s is er een leergang en een tenure track-programma, voor PhD’s zijn er cursussen en opleidingen. Deze systematische ondersteuning ontbreekt bij postdocs. Ze zijn eigenlijk te groot voor een servet en te klein voor het tafellaken.”

Tim Wezeman, gepromoveerd aan het Karlsruhe Institute of Technology in Duitsland en nu postdoc, ziet dat de TU/e een breed aanbod aan trainingen en workshops beschikbaar heeft voor wetenschappelijke medewerkers. “PhD studenten maken gebruiken van het PROOF programma en voor hoogleraren zijn ook een goed aantal speciaal ontwikkelde trainingen beschikbaar. Postdocs zijn vaak tijdelijk wetenschappelijk personeel dat tussen deze categorieën valt."

Hij is met Willem van Hoorn en drie andere postdocs oprichter van ‘TU/e Postdoc Association’. “Als breed platform willen we postdocs aan de TU/e de mogelijkheid geven een nog sterker en breder wetenschappelijk en persoonlijk netwerk op te bouwen. Verder zien we dat er een vraag is vanuit de postdocs voor bepaalde trainingen in bijvoorbeeld soft skills zoals leadership en project management. Deze cursussen worden deels ook al aangeboden, maar zijn vaak niet toegespitst op postdocs. Ook vinden we carrièreontwikkeling erg belangrijk; de overgang van een academische naar een niet-academische (wetenschappelijke) carrière kan bijvoorbeeld een behoorlijke uitdaging zijn.”

Het organiseren van sociale events kan volgens Wezeman en Van Hoorn bijdragen aan meer zichtbaarheid en bestaansrecht voor postdocs. De borrel van vorige week donderdag was alvast zeer geslaagd. “Er waren meer dan vijftig postdocs gekomen en ik zag dat ze blij waren met de gelegenheid om gelijkgestemden te ontmoeten, om ervaringen uit te wisselen en om collega’s te leren kennen”, zegt Van Hoorn. “Op een ontspannen en plezierige manier is dus de fundering gelegd voor de TU/e Postdoc Association.”

Wezeman wijst erop dat het netwerk nog echt in de kinderschoenen staat. “We gaan in de komende weken kijken hoe we verder vorm gaan geven aan de vereniging. Een van de vele dingen die we in de komende tijd willen gaan uitzoeken is wat postdocnl.com en onze nieuwe vereniging voor elkaar kunnen betekenen. Op de planning voor dit jaar staan nog minimaal twee events, maar de invulling hiervan is nog open.”

Postdocs die er niet bij konden zijn, maar die wel op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de Association, kunnen zich aanmelden via het e-mailadres postdoc_association@tue.nl

Onderzoekers trekken aan de bel en pleiten voor betere begeleiding

Over het algemeen zijn postdocs best tevreden over het werk dat ze doen en over het contact met hun collega’s en direct leidinggevende. Toch ervaart bijna de helft constante stress en heeft een derde last van concentratieproblemen, slaapgebrek en depressieklachten. Deze cijfers vragen om actie, zegt de Leidse onderzoeker Inge van der Weijden.

Een mogelijke verklaring voor de klachten is volgens haar de voortdurende staat van onzekerheid waarin veel postdocs verkeren. Het merendeel ziet zijn kansen op een academische carrière somber in. Ook zijn ze slecht te spreken over de begeleiding die de universiteit hun biedt bij het vinden van een vervolgbaan.

“Een postdoc heeft vrijwel altijd een tijdelijke aanstelling op projectbasis”, zegt de Leidse onderzoeker Van der Weijden. “Zoiets brengt onzekerheid en competitie met zich mee: je moet altijd net iets beter zijn en net iets meer geld binnenslepen dan je collega’s. En vooral dat laatste kan als jonge onderzoeker lastig zijn. Want zonder beurzen geen papers, maar zonder papers geen beurzen.”

Samen met onderzoeker Christine Teelken van de Vrije Universiteit Amsterdam peilde Van der Weijden de meningen onder bijna zevenhonderd postdocs werkzaam bij acht Nederlandse universiteiten. Postdocs worden te vaak over het hoofd gezien, is een conclusie. “Aan de vergadertafel zitten vaak managers, onderzoekers en PhD’s, maar er wordt vergeten om ook een postdoc-vertegenwoordiger uit te nodigen”, zegt Van der Weijden.

Bron: Hoger Onderwijs Persbureau

Deel dit artikel